Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Hamers, Johannes Petrus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Pieter Hamers werd geboren te Sittard op 16 september 1764 als zoon van Gerard Hamers en Maria Marghareta Beumers.

Zijn militaire loopbaan

Hamers nam op 4 oktober 1784 als 20-jarige vrijwillig dienst in het regiment Hardenbroek van het Staatse leger (het leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden). Toen hij in 1789 in Bergen op Zoom gelegerd was, trouwde hij daar met Johanna Cores.

Kort daarna, op 16 december 1790, is Hamers met zijn vrouw naar West-Indië vertrokken, waar hij als vaandrig diende bij de troepen in Essequebo en Demerary. Dit waren koloniën in het huidige Guyana die tot 1814 Nederlands bezit waren. (In Essequebo werd onder meer de vrouw van J.F.W van Nes geboren.)

Hamers' vrouw overleed in 1795 op de plantage "De Kinderen" in Demerary. Het huwelijk had, voor zover bekend, slechts één kind voortgebracht, dat al in Nederland was geboren en daar ook al jong was overleden. Hamers zelf, die in 1792 tot luitenant was bevorderd, bleef nog tot 1799 in de West en keerde toen terug naar wat inmiddels de Bataafse Republiek was.

Daar werd hij op 19 februari 1802 bevorderd tot kapitein. Op 5 augustus van dat jaar keerde hij terug naar de West, en bleef daar tot minstens 31 mei 1804, maar de datum van zijn terugkeer is niet bekend. Die was uiterlijk 1 oktober 1806, toen hij op pensioen werd gesteld. Dit had er mogelijk mee te maken dat de Bataafse Republiek in dat jaar was omgevormd tot het Koninkrijk Holland, een Franse vazalstaat onder koning Lodewijk Napoleon. In ieder geval is er over Hamers' loopbaan van 1806 tot 1813 niets met zekerheid bekend. In dat laatste jaar kreeg Nederland zijn onafhankelijkheid terug en op 8 februari 1814 werd Hamers als majoor aangesteld bij het 14e Bataljon Infanterie van de Nationale Militie. Al op 10 oktober van datzelfde jaar, kort nadat hij vijftig was geworden, verliet hij de dienst. Hij woonde toen in Delft.

Naar ’s-Heerenberg

Toen Hamers in 1814 de dienst verliet, had hij al geruime tijd een relatie met een vrouw die ruim zeventien jaar jonger was dan hijzelf. Met deze Berndina Johanna Muijselaar, geboren in Den Haag in februari 1782, had hij in 1809 een zoon, maar het paar trouwde pas op 12 mei 1815 in 's-Heerenberg. Het zoontje werd daarbij gelegitimeerd.

Om zijn pensioen als majoor buiten dienst niet te verliezen moest hij in Nederland blijven wonen. Mogelijk koos hij voor 's-Heerenberg, omdat hij familie in Emmerik had. In 's-Heerenberg huurde hij een woning in het Hof van Hedel. Daar werden nog vier kinderen geboren, waarvan de jongste, Louis, net als zijn vader militair werd.

Pieter Hamers overleed op 25 september 1834 op 70-jarige leeftijd in zijn woonplaats 's-Heerenberg. Zijn tweede vrouw overleed daar ook, op 67-jarige leeftijd op 24 juli 1848.

Bronnen

  • Hamers Bulletin, jaargang 18 (2002), nr. 6 (zie ook jrg 21, p. 66 en 111, jrg 23. p.68 en 70)
  • Bergh; Heren, Land en Volk, blz. 464