Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Hebing, Joannes

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit bericht in het Weekblad van Tilburg van 4 januari 1868 vermeldt in de laatste regel het vertrek naar Rome van de zoeaven J. Bouman en J. Hebing.

Johannes Hebing werd geboren in Braamt op 27 november 1840 als zoon van Theodorus Hebing en Hermina Egging. Hij was arbeider te Rindern bij Kleef toen hij op 28 december 1867 samen met Joannes Bouman uit Doetinchem en nog dertien jongelingen vanuit het verzamelpunt voor zoeaven in Tilburg naar Rome vertrok. Daar meldde hij zich op 5 januari 1868 aan als zoeaaf. Hij werd op 13 januari 1870 uit de pauselijke dienst ontslagen.

Op 23 februari 1870 was hij terug bij zijn ouders in Braamt woonden. Een dag of tien later vertrok hij naar Mülheim aan de Roer in Pruisen.

Op het exemplaar van zijn geboorteakte dat in het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers bewaard wordt (ofwel het exemplaar dat destijds in Bergh is gebleven) staat aangetekend "Nederlanderschap verloren ingevolge missive van de Commissaris des Konings d.d. 29 mei 1900" (genaturaliseerd in Pruissen). Door als zoeaaf dienst te nemen in het leger van de Kerkelijke Staat was hij zijn Nederlanderschap ook al kwijtgeraakt. Of hij het in de tussentijd had teruggekregen, is niet bekend.

Zijn naam staat vermeld in het Register van Nederlandse Zouaven van het Zouavenmuseum in Oudenbosch.

Bronnen