Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Bouman, Joannes

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit bericht in het Weekblad van Tilburg van 4 januari 1868 vermeldt in de laatste regel het vertrek naar Rome van de zoeaven J. Bouman en J. Hebing.

Joannes Bouman was zoeaaf.

Hij werd op 23 oktober 1832 ingeschreven in het doopboek van de St. Martinuskerk in Wijnbergen. Er werd bij vermeld dat hij was geboren op de Slangenburg als zoon van Joannes Wilhelmus Bouman en Anna Tigcheloven. Zijn peetoom was Theodorus ten Holder en zijn peettante Petronella Tigcheloven.

Rooie Jan vertrok op 28 december 1867 samen met Joannes Hebing uit Zeddam en nog dertien jongelingen van het verzamelpunt voor zoeaven in Tilburg naar Rome. Daar liet hij zich in 1868 onder nummer 6714 inschrijven als zoeaaf. In 1869 werd hij uit de pauselijke dienst ontslagen.

Op 13 november 1904 vroeg hij bij het Zoeavenfonds ondersteuning aan "wegens ouderdom en hulpbehoevende omstandigheden" en hij kreeg tot aan zijn dood een toelage die varieerde van 12 gulden tot 20 gulden per jaar. Hij overleed op 8 maart 1917 op 84-jarige leeftijd in Sint-Lidwina bij de zusters in Etten.

Zijn naam staat vermeld in het Register van Nederlandse Zouaven van het Zouavenmuseum in Oudenbosch.

Vader Bouman werd op 4 december 1795 geboren in Megchelen en moeder Enneke Tiggeloven zag op 18 januari 1803 in Wijnbergen het eerste levenslicht. De grootouders van de Rooie Jan zijn van vaderskant Jacobus Bouman (Megchelen) en Henrica Brunsvelt (gedoopt in Wijnbergen) en van moederskant Petrus Tiggeloven (Wijnbergen) en Gertje Berntsen (Kilder). Laatstgenoemd echtpaar trouwde op 10 mei 1799 bij de huwelijkscommissaris te 's-Heerenberg.

Bronnen