Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Hoevel, Johannes Nepomucenus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Johannes Nepomucenus Hoevel werd geboren in 1735 als zoon van Oswald Petrus Hoevel en Maria Beukevoort. Na het overlijden van zijn vader in 1769 volgde hij deze op als administrateur van Bergh. In 1779 kocht hij de Byvanck en ging daar wonen.

Door zijn afkomst en huwelijken was Hoevel sterk verankerd in de Berghse adel en ambtenarengeslachten. Hij was zijn vader opgevolgd als administrateur, zijn grootvader Otto was rentmeester geweest, en ook zijn betovergrootvader Hendrick had als gerichtsman en advocaat-generaal de graven van Bergh gediend.

Hoevel had alleen dochters, maar zij zijn niet buiten hun stand getrouwd. Zijn eerste huwelijk, gesloten in 1771 met Maria Streuff, bleef kinderloos, maar zijn tweede vrouw Maria Johanna Messmecker schonk hem drie dochters. De oudste, Johanna Antonia, trouwde in 1803 met Hendrik Antoon van der Renne, eveneens een Berghse administrateur. De tweede, Maria Wilhelmina, trouwde in 1810 met Lodewijk van Nispen, rentmeester en administrateur van Bergh. De derde, Aleida Catharina, trouwde met een telg uit het geslacht van de baronnen Van der Heyden.

Uit zijn derde huwelijk, gesloten in 1799 met Adriana van Wambeke, werden twee dochters geboren, Isabella en Christina. Zij waren vrijwel even oud als de twee zonen van Carel van Nispen: Jan van Nispen tot Sevenaer en Carel van Nispen tot Pannerden. Na het eerdere huwelijk van hun halfzus Maria Wilhelmina met Lodewijk van Nispen, zal het nauwelijks verbazen dat Isabella en Christina met Lodewijks neven trouwden; Isabella met Jan en Christina met Carel.

Hoevel werd in 1787 eigenaar van de Linthorst onder Stokkum. Het kasteel dat daar ooit had gestaan, was toen al verdwenen, want een kaart uit 1727 staat alleen de omgrachte kasteelplaats, maar zonder het kasteel. Waarschijnlijk heeft hij daarom alleen de gronden bezeten.

De Hövelstraat in Beek is naar Johannes Nepomucenus Hoevel genoemd.

Bronnen