Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Koude Oorlog

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Koude Oorlog was het conflict tussen de kapitalistische en de communistische wereld dat begon na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 en duurde tot de opheffing van de Sovjet-Unie in december 1991. Aan het hoofd van de kapitalistische wereld, ook eerste wereld genoemd, stonden de Verenigde Staten van Amerika. De communistische wereld, ook tweede wereld genoemd, werd geleid door de Sovjet-Unie.

De scheidslijn tussen de twee werelden liep dwars door Europa: van noord naar zuid werd het continent gespleten door het IJzeren Gordijn. Aan weerskanten van die breuklijn vormden zich twee grote militaire bondgenootschappen: de NAVO in het westen en het Warschaupact in het oosten. Aldus was de Koude Oorlog een periode van vrede waarin de twee militaire blokken tot de tanden gewapend waren; niet alleen met conventionele wapens, maar ook met kernwapens.

De doorsnee burger, althans die in het westen, merkte in zijn het dagelijks leven heel weinig van de Koude Oorlog. Bij ons bestonden nauwelijks vrijheidsbeperkingen, alleen wie de landen achter het IJzeren Gordijn wilde bezoeken, merkte dat men daar niet zo maar inkwam. Tegenwoordig is een bezoek aan een mooie stad als Praag of Boedapest niets bijzonders, maar in die tijd was dat een hele onderneming. Verder zullen jongens die in die jaren hun militaire dienstplicht hebben vervuld iets van de Koude Oorlog hebben gemerkt, vooral zij die gedurende hun parate tijd in Duitsland gelegerd waren. De vijand was in die tijd de Rus met zijn trawanten, dus leerde je hoe je zijn tanks en ander wapentuig kon herkennen.

Het opvallendste teken van de Koude Oorlog dat in Bergh ooit te zien is geweest, was de luchtwachttoren bij Wolkenland in het Bergherbos. Veel mensen zullen het niet geweten hebben, maar de bouw van deze toren in 1952 was een direct gevolg van het Oost-Westconflict.