Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Literatuur R

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Zie ook: Literatuur
Categorie: Auteurs / Categorie: Literatuur

Literatuur, Schrijvers R

 • Ramackers, W.
  • Martelaren van 's Heerenberg. 's-Heerenberg 1986
 • Rappard, F.A.L. van, S. Muller Fzn
  • Verslagen van kerkvisitatien in het bisdom Utrecht uit de 16e eeuw. Amsterdam 1911 [Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 3e serie n. 29]
 • Reeskamp, J.H.E.
  • Reizen en pleisteren. Zaltbommel 1965
 • Reimann, H.
  • Notizen zu Dederichs "Annalen der Stadt Emmerich" von Ferdinand Goebel. [ms in SAE; vgl Dederich 1867/1971]
 • Reintjes, Th.
  • Ursprung und Wesen der spätmittelalterlichen Schützengilden. Bonn 1965
 • Reitsma, J., S.D. van Veen
  • Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620. Deel IV: Gelderland. Groningen 1895
 • Rengers Hora Siccama, D.G.: De geestelijke en kerkelijke goederen onder het kanonieke, het gereformeerde en het neutrale recht. Utrecht 1905
 • "Renovabitur" - Ontwikkelingsgang der Sint Radboudstichting. Brugge 1931
 • Rentenaar, R.
  • Vernoemingsnamen. Een onderzoek naar de rol van de vernoeming in de Nederlandse toponomie. Amsterdam 19852
 • Renting, R.A.D.
  • Regestenlijst van de Schepenkistoorkonden uit het rechterlijk archief van Arnhem. 's-Gravenhage 1952
  • Inventaris van het oud rechterlijk archief van het Landdrostambt Bergh. Arnhem 1952a [ms]
 • Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation. Berlijn 1897 [Hierin ook Nederland!]
 • Reusens, E.
  • Matricules de l'Université de Louvain. 10 Delen. Brussel 1903-1969
 • Reuvens, C.J.C., C. Leemans, L.J.F. Janssen
  • Alfabetische naamlijst behorende bij de kaart van de in Nederland, Belgie en een gedeelte der aangrenzende landen gevonden Romeinse, Germaanse en Gallische oudheden benevens de Romeinse en andere oude wegen. Leiden 1845 (Museum Kam?)
 • Revius, J.
  • Daventria illustrata sive Historia urbis Daventriensis Libri sex. Leiden 1651 (AHB bibl II-B-22)
 • Ribbe, W., E. Henning
  • Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung. Neistadt/Aisch 1980/9
 • Ribbers, G., P.D. Keijmel, H.J.A. Metselaars
  • Inventaris van de verzameling tiendarchivalia, 1643-1915. Arnhem 1974 [Gelderse Inventarissenreeks 5]
 • Richtering, H.
  • Die Bestände des Staatsarchivs Münster. Munster 1971
 • Ricouart, L.
  • Les biens de l'abbaye de St.-Vaast dans la Hollande, la Belgique et les Flandres francaises. Anzin 1887
 • Rij, H. van, A.S. Abulafia
  • Alpertus van Metz. Gebeurtenissen van deze tijd & Een fragment over bisschop Diederik van Metz. Amsterdam 1980
 • Rijn, H. van
  • Oudheden en gestichten van Deventer. Leiden 1725
 • Roebroek, E.
  • Het land van Montfort. Assen 1967 [Maaslandse Monografieen 6] [Voorbeeld van sociaal-demografische historiebehandeling]
 • Roessingh, D.
  • Het gebruik van den grond bij Germanen en Celten. Dissertatie. Groningen 1915
 • Roessingh, H.K.
  • Historisch-demografisch onderzoek. 's-Gravenhage 1959 [Vereniging voor Demografie, publicatie nr 5]
 • Roest, Th.M.
  • Trouvaille de Loerbeek (gem. Bergh). Leiden 1887 [Tijdschrift voor Muntkunde?]
 • Rogier, L.J.
  • Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw. Amsterdam/Brussel 1964
 • Röhricht, R.
  • Die Deutschen im heiligen Lande. 650-1291. Innsbrück 1894, Aalen 1968 [fotomechanische reproductie]
 • Rolevink, W.
  • De Laude veteris Saxoniae nunc Westfaliae dictae. Keulen 1865 [uitg L. Tross]
 • Rolevinck, W.
  • Ein Buch zum Lobe Westfalens des alten achsenlandes: der Text der lateinischen Erstausgabe vom Jahre 1474 mit deutscher Übersetzung = De Laude Antique Saxoniae nunc Westphaliae dictae. Munster 1982 [uitg H. Bücker]
 • Romein, J.M., J. Haak, J.G.F. Hasenkamp
  • Apparaat voor de studie der geschiedenis. Groningen 1974
 • Ronnes, V.
  • Beek-Bergh ziet door Europese eenwording voor veel inwoners werk wegvallen. In: Gelderlander 12-1-1991
 • Rosenberg, H.P.R.
  • De negentiende-eeuwse kerkelijke bouwkunst in Nederland. 's-Gravenhage 1972
 • Rotthoff, G.
  • Studien zur Geschichte des Reichsguts in Niederlothringen und Friesland während der sächsisch-salischen Kaiserzeit. Bonn 1953
 • Royaards, H.J.
  • De Gelderse Synode van 1560 te Harderwijk, waarbij de kerkorde werd vastgesteld voor de Gelderse Hervormde Kerk. In: Archief voor kerkelijke Geschiedenis 10 of 11 (1840), blz 161-181