Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Maanen, Godefridus Amelis Franciscus van

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Godefridus Amelis Franciscus van Maanen werd door de Raad van Bergh op 25 november 1870 met alle negen stemmen - volgens het advies - benoemd tot hoofd der school te Zeddam. Hij is in 1838 in Utrecht geboren. Twee jaar na zijn benoeming werd de oude school - het tegenwoordige gildegebouw - verlaten en de nieuwe school betrokken. Van Maanen was, in tegenstelling met vele collega's, een onderwijzer van de 2e rang; de afgelegde examens stempelden hem tot een man van veelzijdige kennis. De school voer er wel bij; jarenlang was ze een der meest geroemde van het 6e district van schooltoezicht in de provincie Gelderland. De goede naam van het onderwijs blijkt uit de verslagen van de schoolopzieners; steeds werd het onderwijs geprezen, de bekwaamheid van het schoolhoofd geroemd.

Tijdelijk waren er kwekelingen werkzaam in de school en in de onderwijsverslagen - zo over 1879, 1880 en andere jaren - lezen we dat aan de school te Zeddam normaallessen zijn verbonden. Toen er in Doetinchem een normaalschool werd opgericht, gaf hij daaraan les, eveneens was hij verbonden aan de hoofdaktecursus in die plaats.

De waardering van de ouders was groot; zelfs zij die veraf woonden - in Lengel, Braamt, gedeeltelijk Wijnbergen - voelden geen behoefte om een school voor hun buurtschap te vragen. Zelfs had het kerkbestuur van Azewijn plan de bijzondere school op te heffen en de kinderen naar de openbare school in Zeddam te laten gaan (archief, 1880)!

In het Register van het personeel der gemeente no. 6, vinden wij de volgende aantekening: 28 november 1895, bij raadsbesluit no 33, geluk gewenscht met 25 j. loopbaan, en uit privé-beurs van den voorzitter & de leden van den raad, den secretaris & den ontvanger, een schrijftafel ter waarde van ± ƒ24,-- ontvangen. Zo iets wordt in het hele personeelsregister van niemand anders vermeld.

Lange jaren is hij hier werkzaam geweest. Pas bij raadsbesluit van 7 februari 1919 werd hem eervol ontslag verleend. Dit op een leeftijd van ruim tachtig jaren! En nog werd hem verzocht tijdelijk als hoofd der school op te treden, zodat hij tot 28 februari 1920 op de uitbetaalstaten wordt vermeld. Van zijn pensioen heeft hij uiteraard niet lang genoten. Hij overleed in Zeddam op 25 september 1922 in de ouderdom van 84 jaar.

Bron