Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Markhorst, Gerhardus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Gerhardus Markhorst op latere leeftijd in zijn zoeavenuniform

Gerhardus Markhorst was zoeaaf. Hij werd op 11 mei 1844 geboren in Arnhem als oudste zoon van Johannes Markhorst en Petronella Weting. Hij was een oom van Elisabeth Antonia Markhorst (echtgenote van Wilhelmus Theodorus Schuurman) en een oudoom van Johan Markhorst, beide uit Zeddam.

Gerhardus Markhorst wordt samen met zijn neef Theodorus Markhorst genoemd in de lijst van Berghse zoeaven. Theodorus was een buitenechtelijke zoon van Gerhardus' halfzus Alberdina Markhorst. Zij zijn samen in Arnhem opgegroeid, maar voor zover bekend heeft geen van beide ooit officieel in Bergh gewoond. Het is mogelijk dat zij op de lijst zijn terechtgekomen, omdat zij familie in Zeddam hadden.

Markhorst werd zoeaaf op 14 oktober 1869. Hij diende bij de 3e compagnie van het 4e bataljon zoeaven, maar verdere bijzonderheden over zijn verblijf in Italië zijn niet voorhanden. Na de val van Rome op 20 september 1870 werd hij uit de dienst ontslagen. Hij wordt genoemd in het Register van Nederlandse Zouaven van het Zouavenmuseum in Oudenbosch.

Bovenstaande gegevens over zijn tijd als zoeaaf zijn ontleend aanstaan aan een blad papier met handgeschreven aantekeningen. Als laatste staat er vermeld dat Markhorst 9 september 1880 naar Afrika is vertrokken. Later is daar met potlood nog aan toegevoegd "Marokko (?) als timmerman". Het ligt voor de hand dat hij in de periode tussen zijn ontslag als zoeaaf en zijn vertrek naar Afrika terug geweest is in Nederland. Nadere gegevens over het doel of de duur van zijn Afrikareis zijn niet bekend.

Uiterlijk in 1885 was hij terug in Nederland, want op 20 mei van dat jaar trouwde hij in Arnhem met Amalia Wilhelmina Hendrika Peeters. Zij was op 22 november 1850 geboren in Nijmegen als dochter van Jan Willem Peeters en Johanna Wilhelmina Bosch. Zij kregen vijf kinderen. Het gezin woonde aanvankelijk in Arnhem, maar verhuisde later naar Doetinchem.

In 1905, toen hij met zijn gezin nog in Arnhem woonde, heeft hij wegens werkeloosheid en ziekte van twee kinderen steun aangevraagd en gekregen. Hij werd hierbij ondersteund door kapelaan De Grijs van de Sint Martinuskerk in Arnhem. Verondersteld kan worden dat de steun werd aangevraagd bij de in 1894 opgerichte Algemeene Nederlandsche Zouavenbond, die een steunfonds voor armlastige wapenbroeders beheerde. De steun die Markhorst toegekend kreeg, varieerde van een tot enkele tientjes per jaar en liep door tot in 1927.

In 1925 vierde hij zijn 82e verjaardag. Bij die gelegenheid publiceerde het geïllustreerde weekblad Katholieke Illustratie nevenstaande foto van de oud-zoeaaf.

Markhorst overleed in Apeldoorn op 5 april 1938, 93 jaar oud. Zijn vrouw was al op 2 april 1923, 72 jaar oud, in Doetinchem overleden.

Bronnen