Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Neptunus-diploma

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Buiting, H Neptunus-diploma.jpg

In de zeevaart is het gebruikelijk dat personen die de evenaar voor het eerst passeren, aan de zeegod Neptunus worden voorgesteld. Dit kan met allerlei rituelen gepaard gaan, en bij de Berghse jongens die vanaf 1945 op troepentransportschepen naar Indië voeren, kwam daar nogal wat bij kijken. Het ritueel vereiste namelijk dat zij die de evennachtslinie voor het eerst gingen passeren (en dat was vrijwel iedereen), met groene zeep ingesmeerd in een bad met een of andere blubber gedompeld werden. Op sommige schepen moest iedereen deze behandeling ondergaan, maar op andere waren slechts enkelen de klos, bij voorkeur lagere officieren. Neptunus kwam dan met enkele van zijn zeemeerminnen aan boord kijken, en als hij tevreden was met het offer dat hem gebracht werd, kreeg iedereen die het betrof het bijbehorende diploma.

Het Neptunus-diploma werd afgegeven door de ECD, de Evenaarcontroledienst. De tekst luidde:DIPLOMA
IK NEPTUNUS, GOD VAN ALLE ZEEËN
Beschermheer van alle zeemeerminnen, Schatkistbewaarder
van alle schatten, die overboord gegooid worden enz., enz., ver-
klaar hiermede, dat: ........................................................................
den ....................... van het jaar 194.... de evenaar is gepasseerd en
in mijn oogen geschikt is bevonden om alle gevaren in het verre
Oosten te trotseeren, om na gedane dienst wederom over mijn
zeeën veilig naar huis geleid te worden. Daarom wordt een
ieder er op gewezen, dat houder dezes, mocht hij landrot
die hij oogenschijnlijk is, wederom mijn gebieden bevaren,
hem alle eerbewijzen toekomen, hem door mij verleend op
straffe van mijn ongenoegen.


ALDUS OPGEMAAKT AAN BOORD VAN .....................................


Het diploma hierboven is van Hendrik Buiting, die op 24 juni 1947 aan boord van de Kota Inten de evenaar is gepasseerd. Het diploma is ondertekend door de gezagvoerder van het schip, door zijn compagniescommandant en door de sergeant-majoor administrateur.

Zie ook