Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Old Ni-js 058

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
On0xx-cover.jpg

Old Ni-js 057 <==> Old Ni-js 059

Uitgave november 2004
Special: Zeddam

Inhoud

 • Pagina 3 | Heemkundekring Bergh
 • Pagina 3 | Van de redactie
 • Pagina 4 | John Thoben: In memoriam Jan Herman Alexander van Heek
 • Pagina 5 | Henk Limbeek: Een oude schoolfoto (RK Jongensschool Zeddam)
 • Pagina 6 | Gerrie Bisselink: De St. Elisabethvereniging 1890-1947
 • Pagina 13 | John Thoben: De Liemers
 • Pagina 17 | Gerrie Bisselink, Jan Lukkezen: Een tragisch ongeval
 • Pagina 19 | Gerrie Bisselink, Jan Lukkezen: Het schoutambt Zeddam te klein
 • Pagina 21 | Jan Lukkezen: Oorlog in de Zeddamse sakrestie (dialect)
 • Pagina 22 | Anneke Lukkezen: Zeddammers in beeld (Huenders, Brinks, Van Bergen, Jansen, Lukkezen)
 • Pagina 24 | Jan Lukkezen, John Thoben: Tramweg Zutphen-Emmerik, de Suffe Hendrik
 • Pagina 34 | Henk Timmermans: 'Batje Timmer'
 • Pagina 37 | Gerhard Pas: Geestelijk Erfgoed - 15
  • Pater Bernard Verhey
  • Pater Gerard Verheij
 • Pagina 42 | John Thoben: Zeven priesters Herfkens
  • Bernardus Mathias (Thijs) Herfkens
  • Bernardus Herfkens
  • Rudolphus Herfkens
  • Arnoldus Herfkens
  • Frederik Herfkens
  • Hendrik Herfkens
 • Pagina 46 | Gerhard Pas: Voetbalclub Hercules Zeddam 1920
 • Pagina 46 | ?: Een openbare plee
 • Pagina 47 | Sponsors

Tekst website

-

Artikel John Thoben - De Liemers

Noten

1) Dederich 1971 blz 176
2) Schilfgaarde 1953
3) Thoben 1984 blz 17-18
4) Tibus 1877
5) Dalen 1971
6) OGZ nr 33
7) Nerée 1917 blz 4
8) Thoben 1999 blz 1530
9) Clunn 1998; vgl Böcking 1974
10) vgl Heitling zj blz 33
11) Es 1972 blz 86
12) Bogaers 1968 blz 173-179, 217-223; Rüger 1968 blz 49-50; RR 1969
13) Er is ook sprake van een dakpan met militair stempel op Montferland.
14) Thoben 1999 blz 393
15) Köpp 1980
16) Koster 2000 blz 14

Bronnen

 • Böcking 1974 = Werner Böcking: Die Römer am Niederrhein und in Norddeutschland. Frankfurt 1974
 • Bogaers 1968: J E Bogaers: Waarnemingen in Westerheem. In: Westerheem 17 (1968) blz 173-179, 217-223
 • Clunn 1998 = Tony Clunn: Auf der Suche nach den verlorenen Legionen. Bramsche 1998
 • Dederich 1971 = Andreas Dederich: Annalen der Stadt Emmerich. Emmerich 1867 (Faksimile-Ausgabe Düsseldorf 1971)
 • Es 1972 = Dr W A van Es:De Romeinen in Nederland. Bussum 1972 [geb 1934, promoveerde 1967 Groningen, sedert 1965 directeur van het ROB te Amersfoort en 1968 buitengewoon hoogleraar aan de VU te Amsterdam]
 • Heitling zj = Willy H Heitling en Leo Lensen: Vijftig eeuwen volk langs de IJssel. Zutphen zj
 • Köpp 1980 = Theed Köpp: Wa' j in de Liemus kon belève. Nijmegen 1980
 • Koster 2000 = A G B Koster: . . . . . In: Heerlijck Ni-js, Orgaan van de Oudheidkundige Vereniging Wehl nr 29 (mei 2000) blz 11-28
 • Modderman 1953 = P J R Modderman: Oudheidkundige aspecten van de Liemers. In: A Tinneveld: De Liemers. Gedenkboek Dr J H van Heek. Didam 1983 blz 43-49
 • Nerée 1917 = R J K M de Nerée tot Babberich: De Lymers en hare havezathen. In: Gelre 20 (1917) blz 1-85
 • OGZ = L A J W Sloet: Oorkondenboek der Graafschappen Gelre en Zutphen tot op den slag bij Woeringen, 05-06-1288. ' s-Gravenhage 1872-1876
 • RR 1969 = Rheinische Rundschau 20-11-1969: Krantenartikeltje met recente vondsten
 • Rüger 1968: C B Rüger: Germania Inferior; Untersuchungen zur Territorial- und Verwaltungsgeschichte Niedergermaniens in der Prinzipatzeit. In BJ Beiheft 30. Keulen/Graz 1968 blz 49-50
 • Schilfgaarde 1965 = A P van Schilfgaarde: Het grenstractaat van 1816. In: A Tinneveld: De Liemers. Gedenkboek Dr J H van Heek. Didam 1983 blz 363-365
 • Thoben 1999 = Het Kerspel Beek in de Liemers. 2 Delen. ' s-Heerenberg 1999
 • Tibus 1877 = Adolph Tibus: Der Gau Leomerike und der Archidiakonat von Emmerich in seiner ursprunglichen Ausdehnung und kirchlichen Einrichtung. Münster 1882