Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Old Ni-js 076

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
On0xx-cover.jpg

Old Ni-js 075 <==> Old Ni-js 077

Uitgave juli 2010

Inhoud

 • Pagina 3 | ?: Van de redactie
 • Pagina 4 | Anje Peters: Werken in de wijk
 • Pagina 7 | Jan Lukkezen: Dialecthuukske - De orgelist; köster en doodgraver
 • Pagina 8 | Alex Kersten: : Montferland
 • Pagina 13 | John Thoben: Sint-Joseph in 's-Heerenberg
 • Pagina 18 | Jan Lukkezen: Archief varia
 • Pagina 22 | Antoine Booms: Van het één en het één komt het ander
 • Pagina 24 | Jan Lukkezen: Dialekthuukske - Biechtende vrouwlei
 • Pagina 25 | Jan Lukkezen: H. Goris, pastoor van de kerk van Zeddam en de bij-kerk van Azewijn
 • Pagina 27 | Gerhard Pas en John Thoben: Geestelijk Erfgoed (26)
 • Pagina 31 | Sponsors

Tekst website

Van de redactie

Terugblik plaatsing Canadees kanon op de Bleek. Speech door Gerard Booms.

'Werken in de wijk'

Anje Peters interviewde Cis van der Meijden die van 1958 tot 1975 als wijkverpleegkundigige van het Wit-Gelde Kruis in 's-Heerenberg heeft gewerkt. Ze werkte ondermeer zes jaar samen met zuster Antomiëlla Suer die was verbonden aan de Congregatie van de Zusters Franciscanessen.

Voorbeeld van een dagindeling: 6.00 uur verzorging van een kraamvrouw 7.00 uur verzorging van een kraamvrouw 8.00 uur - insuline spuiten bij twee à drie patiënten - curatieve zorg van vijf à zes patiënten (wassen, injecties geven, medicijnen verstrekken, wonden verbinden, katheteriseren etc) 12.30 uur moeders met zuigelingen ophalen voor het consultatiebureau 13.30 uur meedraaien op het zuigelingen- of kleuterbureau en de verwerking van de administratie 17.00 uur spreekuur voor de uitleen van hulpmiddelen 19.00 uur spreekuur voor prenatale zorg. Inschrijving van aanstaande moeders en hen voorlichten over het belang van deze zorg en hun bezoek aan het bureau.

De huisvesting van het zuigeling- en kleuterbureau was niet florissant. Eerst vond dit een onderkomenm bij de St. Theresia-Stichting maar verhuisde vervolgens naar het Van Esserenhuis, waar de verpleegkundigen meermalen met de stoelpoten door de vloer gingen.

Dialect-huukske

Jan Lukkezen leverde tekst aan voor twee dialecthuukskes: -De orgelist; köster en doodgraver -Biechtende vrouwlui

Montferland

Alex Kersten vertelt over ons leefgebied Montferland. Met de vondst van Germaanse potten werd de aanwezigheid van Germanen bewezen. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek door dr. Holwera zijn dat bij de heuvel Montferland sprake is van een in beginsel natuurlijke heuvel die later door mensenhanden werd aangepast.

Sint-Joseph in 's-Heerenberg

John Thoben onderzocht de geschiedenis van de vereniging Sint-Joseph in 's-Heerenberg. De geschiedenis van Sint Joseph begint in het voorjaar van 1900. Verschillende gebouwen staan in verband met de vereniging: Oude Christelijke school aan de Stokkumseweg, zaal Hendriksen aan de Oudstepoorttraat, 'In den Lantscroon' aan de Molenstraat. De Franse Kostschool die een tijdje in de Lantscroon heeft gezeten, komt ook aan de orde.

Van het één en het één komt het ander

Antoine Booms kreeg een handgetekende kaart van Lengel van 1947 in handen. Straatnamen die nu niet meer in gebruik zijn: Busweg (Korenhorsterweg) en Jongensweg (Zeddamseweg). Booms vergeleek de kaart met de adressengids van 1959 die door Schuurmans' Boekhandel was uitegeven. Van het één en het één komt het ander en hij stapte op de fiets en noteerde de huidige adressen.

H. Goris, pastoor van de kerk van Zeddam en de bij-kerk van Azewijn

Henricus Goris was pastoor van de kerk van Zeddam en de bijkerk van Azewijn. Hij ligt in Zeddam begraven. Familie liet onlangs het graf opknappen. Jan Lukkezen schreef er over.

Geestelijk Erfgoed

Aflevering 26 van Geestelijk Erfgoed is een product van Gerhard J.M. Pas en John Thoben. Enkele priesters Van Haag staan in de aandacht. Veel genealogen hebben zich al beziggehouden met een testament waarin staat '...eerstens voor Moeder Zaliger, tot aan de graaflijke familie, verder voor Vader Zaliger, ook tot aan e graaflijke familie, verder voor Heerbroer de Pastoor van Emmenes ook tot aan de graaflijke familie, verders voor mij tot aan de graaflijke familie.'

Namen in de kwartierstaat: Van Haag, Damen, Heberts Plasman, Herfkens,. Ter Steegen alias Keurntjtjes, Bruggeman, Bronkhorst.