Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Old Ni-js 100

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
On100-cover.jpg

Old Ni-js 099 <==> Old Ni-js 101

Uitgave Juli 2018

Inhoud

 • Pagina 2 | Heemkundekring Bergh
 • Pagina 3 | Anneke Lukkezen: Van de redactie
 • Pagina 4 | Edwin Zweers: Het bestuur van de HKB
 • Pagina 6 | Ruth Mijnen: Honderd nummers Old Ni-js
 • Pagina 9 | Anneke Lukkezen: De makers van Old Ni-js
 • Pagina 10 | Marcel Messing: Wat is Berghapedia?
 • Pagina 14 | Marc Dubois: Veldwerkgroepen - Azewijn
 • Pagina 16 | Marianne Verbeek-Korthof: Veldwerkgroepen - Beek/Loerbeek
 • Pagina 20 | Irma Jansen: Veldwerkgroepen - Braamt
 • Pagina 21 | Edwin Zweers: Veldwerkgroepen - 's-Heerenberg
 • Pagina 22 | Edwin Zweers: Veldwerkgroepen - Stokkum
 • Pagina 23 | Ton Dingen: Veldwerkgroepen - Zeddam-Vinkwijk-Vethuizen
 • Pagina 26 | Kees Brok: Werkgroepen - Archeologie
 • Pagina 29 | Antoon Berentsen: Werkgroepen - Dialect
 • Pagina 31 | Rob Vister: Werkgroepen - Foto- en Filmgroep
 • Pagina 33 | Paul Meijer: Werkgroepen - Genealogiegroep
 • Pagina 35 | Rob Vister: Werkgroepen - Midwinterhoorngroep
 • Pagina 36 | Ton Dingen: Werkgroepen - Militaire Historie
 • Pagina 37 | Jaarvergadering
 • Pagina 39 | Arend van Slichtenhorst: rijmpje over de vier bannerijen van het graafschap Zutphen
 • Pagina 32 | Sponsors

Tekst Website

[Verspreiding: begin juli 2018]

[verspreiding begin juli]

Moge de Heemkundekring groeien en bloeien en op zijn beurt een stimulans zijn voor de hele bevolking, om de kennis van de eigen streek te vergroten en tevens te waken voor het behoud van het vele moois, dat onze streek nog heeft. Moge ook dit tijdschrift daartoe bijdragen.

Dat schrijft Jan van Heek van Huis Bergh in zijn voorwoord in het allereerste nummer van Old Ni-js, op 23 februari 1983. 35 jaar later ligt de 100ste Old Ni-js voor u. In dit jubileumnummer staat de Heemkundekring Bergh centraal, met een overzicht van alle werkgroepen, alfabetisch van Azewijn tot en met Zeddam-Vinkwijk-Vethuizen. Plus alle veldwerkgroepen, van Archeologie tot en met de nieuwe groep Militaire Historie. Het is boeiend om te lezen wat al die enthousiaste heemkundeleden bezighoudt, of wat zelfs hun passie is.

Het nummer begint met onze voorzitter Edwin Zweers, die de ontwikkeling van de HKB schetst. ,,Een vereniging die zo divers is als al haar activiteiten en al 1.100 leden telt.’’ Vervolgens schetst Ruth Mijnen de geschiedenis van Old Ni-js, die 35 jaar geleden begon onder redactie van John Thoben en Henk Harmsen. Mannen die inmiddels al overleden zijn. Maar hun werk gaat door. Haar verhaal eindigt als volgt: ,,De woorden die Jan van Heek ons in nummer 1 mee gaf, zijn nog steeds een leidraad voor de redactie. De omgeving en de cultuur-historische waarde blijven de moeite en aandacht waard. Wij moeten blijven vertellen.’’

Blijven vertellen, dat doet ook Marcel Messing vanuit het verre Finland met ‘zijn’ Berghapedia, een van de digitale uitingen van de HKB. Verre Neef (zijn geuzennaam) doet - net als de redactie van Old Ni-js - een oproep aan leden en lezers om ook eens een artikel te schrijven. Wij moeten blijven vertellen voor ons nageslacht. Want de toekomst gaat voorbij, maar de geschiedenis blijft.

Anneke Lukkezen

Wat is Berghapedia (pag 10)

De openingszin op Berghapedia's hoofdpagina luidt: "Welkom op Berghapedia, de vrije encyclopedie over de voormalige gemeente Bergh, waaraan iedereen kan meehelpen".

Daarna volgt deze toelichting: Berghapedia is een initiatief van de Heemkundekring Bergh. Dit project heeft tot doel een complete encyclopedie over (cultuur-historische) onderwerpen over de mensen en het land(schap) van het land van Bergh (d.w.z. de voormalige gemeente Bergh) op internet te maken. Berghapedia is gratis te gebruiken om informatie te zoeken en om (zelf) informatie aan toe te voegen.

Hiermee is duidelijk wat Berghapedia is in de virtuele wereld. Naast de website, de Facebook-pagina, het Twitter-account en het Instagram-account is het een van de digitale uitingen van de Heemkundekring Bergh. Maar wat is zijn plaats binnen de verenigingsactiviteiten in de reële wereld? Op de website is Berghapedia wat vaag onder de knop Media geplaatst. Ook wordt Berghapedia weleens in het rijtje van werkgroepen genoemd. Dat kan, maar dan is het wel een vreemde eend in de bijt. De werkgroepen houden zich elk met hun eigen onderwerp bezig, zoals u elders in dit jubileumnummer kunt lezen. Ze hebben leden die elkaar ontmoeten voor activiteiten en overleg, of op z'n minst per telefoon of via sociale media contact met elkaar onderhouden. Berghapedia is anders. De vrije encyclopedie houdt zich niet met één onderwerp bezig, maar met alle onderwerpen. Ook zijn er geen leden, want, zoals de openingszin al stelt, iedereen kan meehelpen. Dit maakt Berghapedia uniek binnen de vereniging: iedereen kan op elk gewenst tijdstip en waar men zich ook bevindt, bijdragen aan welk onderwerp dan ook zonder in contact te hoeven treden met anderen. Als dit te mooi klinkt om waar te zijn, hebt u gelijk. Er zitten natuurlijk een paar beperkingen aan het open karakter van Berghapedia, maar die hoeven u, zoals u hieronder kunt lezen, nergens van te weerhouden.

MARCEL MESSING (Verre Neef)

Veldwerkgroepen van de HKB (pagina 14)

Azewijn

Begin 2017 werd Marc Dubois benaderd door voorzitter Edwin Zweers om te onderzoeken of het mogelijk was om evenals in ’s-Heerenberg, Beek en Zeddam een werkgroep van de grond te krijgen in Azewijn. Na enig speurwerk werden Paul Koster en Hubert Reijers bereid gevonden om deel te nemen aan deze werkgroep. Sinds oktober 2017 komen de leden om de twee à drie weken bijeen.

MARC DUBOIS

Beek / Loerbeek

Beek en Loerbeek, in het oosten idyllisch gelegen aan de voet van de Montferlandse heuvels en aan de westzijde aangeleund tegen landgoed De Byvanck; een bijzonder stukje natuurgebied met een rijke historie en karakteristieke lanen en bomen. Mooier kun je toch niet wonen?

MARIANNE VERBEEK-KORTHOF

Braamt

Op dit moment bestaat de Veldwerkgroep Braamt nog uit twee mensen. Irma Jansen (geboren 1950 in Braamt) woont in Doetinchem. Ze werkt twee dagdelen per week als vrijwilligster voor het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) in Doetinchem. Haar zus, Maritha Jansen (1956) woont en werkt part-time in Braamt.

IRMA JANSEN

's-Heerenberg

Sedert de oprichting van de Veldwerkgroep ’s-Heerenberg, begin 2016, zet deze groep zich op diverse manieren in om op de kennis van de bebouwing van de stad ’s-Heerenberg en zijn bewoners vast te leggen.

EDWIN ZWEERS

Stokkum

Sinds 2012 is de Veldwerkgroep Stokkum op verschillende manieren bezig om de geschiedenis van dit dorpje, gelegen tussen Wetering en Hulzenberg, vast te leggen.

EDWIN ZWEERS

Zeddam - Vinkwijk – Vethuizen

Het was ergens einde juli 2010 dat Edwin Zweers Gerhard Pas benaderde om na te denken over het vormen van een veldwerkgroep voor het gebied Zeddam – Vinkwijk - Vethuizen. Deze gedachte werd vervolgens gedeeld met Henk Timmermans en er werd een lijst samengesteld van mogelijke kandidaten die voor deelname te porren waren. TON DINGEN

Werkgroepen van de HKB (pag 26)

Archeologie

De Werkgroep Archeologie stelt zich voor. De werkgroep bestaat tien jaar en heeft inmiddels veel werk verzet. De club voert de zichzelf gestelde doelen met grote geestdrift en vastberadenheid uit.

KEES BROK

Dialect

De dialectwerkgroep is opgericht in 2014 met het doel om het Berghse dialect te promoten en uit te dragen onder de bevolking van het Land van Bergh. Bij de oprichting waren er circa tien leden uit de verschillende kerkdorpen van de voormalige gemeente Bergh betrokken.

ANTOONBERENTSEN

Foto- en Filmgroep

De Foto- en Filmgroep, kortweg FF-groep genaamd, legt hedendaagse gebeurtenissen vast op foto en fi lm en brengt geschreven geschiedenis weer tot leven door het maken van documentaires. Tevens worden mensen met een verhaal geïnterviewd en wordt de video voorzien van begeleidend beeldmateriaal.

ROB VISTER

Genealogiegroep

Iedereen heeft ouders, grootouders, overgrootouders, enz. Maar wat weten we over hen? Soms zijn er nog foto’s of verhalen uit de “overlevering”. Hoe ver kunnen we terug in de herinneringen? Wanneer je de gemiddelde burger ernaar vraagt, komt men meestal niet verder dan zijn grootouders. Sommigen zullen echte herinneringen aan hun grootouders hebben gehad, en ze ook daadwerkelijk hebben gekend. Anderen hebben dit vaak niet omdat hun grootouders al waren overleden vóór hun vroegste herinneringen. PAUL MEIJER

Midwinterhoorngroep

De midwinterhoorngroep is een groep van enthousiaste mensen die, behalve dat zij er plezier in hebben om hun eigen midwinterhoorn te maken, in de periode tussen de eerste zondag van de advent en Driekoningen hun klanken laten horen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat deze bijzondere en eeuwenoude traditie blijft bewaard en overgedragen wordt aan de volgende generatie.

ROB VISTER

Militaire Historie

Mede door de rijke militaire historie van de gemeente Montferland en omgeving is de veldwerkgroep Militaire Historie opgericht op 23 augustus 2017.

TON DINGEN