Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Olde Wedum

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Olde Wedum Zeddam.jpg

De Olde Wedum / Weem / Wehme of te wel de oude pastorie stond aan de Benedendorpsstraat 30 te Zeddam tegenover het Sydehem en was een gemeentelijk monument.

Rond 1600 heeft ter plaatse al een huis gestaan. In 1738 vroeg Adolf Hendrik Werneri, priester tot Zeddam, eeuwigdurige erfpacht van de grond, De Weddem, waarop een nieuw huis was 'getimmerd' ten behoeve van de 'tijdelijke Roomsche pastoor' of missionaris van Zeddam. Werneri woonde er zelf tot 1761, na hem de pastoors Bouwman, Beenen en Klein Tünte, en van 1827 tot 1848 Matthias Terwindt, die aartspriester van Gelderland was en het huis opnieuw opbouwde. Na Terwindt is de pastorie nog bewoond door pastoors Goris, Otten en Hulshof. Deze laatste bouwde een nieuwe pastorie elders.

In de periode 1748 tot 1811 stond links naast het huis een schuurkerk. In 1810 kwam de Sint Oswalduskerk, die in de reformatie aan de protestanten was gekomen, weer terug aan de katholieken. De pastorie kwam in burgerhanden.

In 1829 werd schuin achter de Olde Wedum de begraafplaats aan de Oude Doetinchemseweg aangelegd. Tot de ingebruikname in 1923 van hun eigen begraafplaats aan de Kilderseweg werden ook de Zeddamse protestanten hier begraven.

Van 1873 tot 1878 woonden er Van Loon en veearts Jacob Hoogland sr., hierna commies Claessen en van 1900 tot 1936 onderwijzer Koster. In die tijd was hier ook de Boerenleenbank gevestigd. De laatse bewoner Ten Brinke ging in 1977 naar het Sydehem.

Het gebouw is aangekocht door het Sint Oswaldusgilde en omstreeks 1997 in eigendom overgegaan aan Marc van Ditshuizen. Zonder dat er vergunningen voor beschikbaar zijn gesteld is het gebouw gesloopt.

Bron

  • 350 Jaar Sint Oswaldusgilde Zeddam