Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Oudste Poort

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Oudste Poort (aldste of Emmerikse Poort) werd door Willem de Rijke in 1443 gebouwd toen 's-Heerenberg met muren werd omringd.

Bij opgravingen in 1987 bleek dat de poort tussen de 14e en 16e eeuw in verschillende fases is gebouwd. Het gehele complex bestond uit een hoofdpoort, voorpoort, voorwerk en rondeelmuren. Er zijn verschillende vondsten gedaan tijdens de opgravingen in 1987.

Uit De Graafschapbode 5 augustus 1932

Opgravingen — Bij het leggen van een kabel alhier stootte men tegenover de openbare school op oude fundamenten. Het bleek, dat men hier te doen had met het fundament van de reeds uit de middeleeuwen daterende Oudste Poort.

Beziet men den plattegrond van 's-Heerenberg omstreeks 1558 in opdracht van Philips II getekend, dan kan men thans nog duidelijk volgen, waar zich de drievoudige versterking van de „vesting” ’s-Heerenberg naar de Emmeriks zijde heeft bevonden. Het metselwerk van de gevonden fundamenten was nog geheel gaaf. De stadsmuren aan weerszijden van de Oudste Poort zijn thans nog gedeeltelijk intact en vormden vroeger aan de ene zijde de verbinding tussen genoemde Oudste Poort en de Molenpoort, aan de andere zijde tussen de Oudste Poort en ene meer naar het kasteel gelegen versterking.

De grachten, die op den plattegrond van 1558 voorkomen en op sommige plaatsen ene respectabele breedte hadden, zijn voor het grootste gedeelte gedempt, terwijl alle poorten zijn weggebroken. Een stukje oudheid van ’s-Heerenberg.

Bron

Beeldmateriaal