Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Sint Suitbertusschool

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
LogoSintSuitbertusschool.gif

De Sint Suitbertusschool in Stokkum heeft bestaan van 1908 tot 2015.

Geschiedenis

Toen Stokkum zelf nog geen school had ging de Stokkumse jeugd in 's-Heerenberg naar school. Uiteraard werd de schoolweg Stokkum's-Heerenberg in die tijd te voet afgelegd. Dit was in de herfst en in de winter uiteraard geen pretje. Op 25 maart 1907 werd er door de inwoners uit de buurtschap Stokkum een brief aan de gemeenteraad Bergh gericht met het verzoek om toestemming voor de bouw van een eigen school. Op 9 april 1907 besluit de gemeenteraad van Bergh tot de bouw van een school in Stokkum. Op 30 april 1907 gaan de Gedeputeerde Staten van Gelderland met dit raadsvoorstel akkoord. In 1908 kon Stokkum over een eigen school beschikken waar openbaar onderwijs werd gegeven. In 1923/'24 werd het een rooms-katholieke school. Op 1 mei 1924 werd de school aan het kerkbestuur overgedragen. Het kostte de kerk totaal 18.000 gulden. Het gebouw kostte 12.600 gulden de meubelen moesten 1.900 gulden opbrengen en de resterende 2.500 gulden kwamen onder de noemer overige kosten. De onderwijzers woning werd voor een bedrag van 3.025 gulden in 1938 aangekocht. Voor de overname door het kerkbestuur werd de school en de onderwijzerswoning grondig opgeknapt.

In 1967 werd door het kerk en schoolbestuur een aanvraag ingediend voor een nieuw gebouw. Het ministerie van onderwijs gaf daarop een urgentieverklaring af, want het oude gebouw was ontzettend slecht. Er werd begonnen met een vrijstaande kleuterschool. Deze werd in 1968 officieel geopend. De nieuwbouw van de lagere school werd in 1970 officieel geopend. In 1983, het jaar van de invoering van de basisschool, was het leerlingaantal in Stokkum zoveel teruggelopen dat er in het nieuwe schooljaar nog maar vier klassen lagere school overbleven. De twee leeggekomen lokalen werden tot kleuterklas verbouwd. De (oude) kleuterschool was te duur geworden om te handhaven. Het nog vrij nieuwe pand werd afgebroken om plaats te maken voor woningbouw. Inmiddels is de school weer uitgebreid om aan de eisen van deze tijd te voldoen.

De Sint Suitbertusschool te Stokkum maakte onderdeel uit van Stichting Katholiek Onderwijs Bergh (SKOB).
De school is in 2015 gesloten en samengevoegd met de Mariaschool in 's-Heerenberg.

Er bestaan concrete plannen voor nieuwbouw van woningen op het schoolterrein. Het terrein is kadastraal in 2021 al verdeeld in 12 percelen: Constantinusstraat 1a t/m 1f en Eltenseweg 2a t/m 2e en 4. In juni 2021 is het schoolgebouw gesloopt en herinnert alleen een kale zandvlakte aan de school.

Voormalig personeel

 • Interim Directeur
  • Remy Geers
 • Onderwijzend Personeel
  • Lidy van Wessel
  • Betsie te Wiel
  • Suzanne Migchelbrink
  • Nardy Kleinpenning
  • Annelies Lurvink
  • Suzan Huntink
  • Marlies van Westerop
  • Lucy Erdhuizen
  • Chris Ruikes
  • Cindy te Pas
  • Roos Smits-Geurts
  • Engelien Overgoor-Hoedenmaker
  • Dorie van Aalst
  • Paula van Diessen
  • Jan Seegers
  • Gerard Kortbeek
  • Ans Hollander-Italiaander
 • Interne Begeleidster
  • Wilma van Bodegom
 • Onderwijs Ondersteunend Personeel
  • Rieki Aalders
  • Ineke Kuster
  • Gerard Frerix

Adres

Constantinusstraat 1/A
7039 AS
Stokkum
Telefoon: 0314-661939

Externe links

Sint Suitbertusschool