Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Spies, Petrus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Petrus Spies werd op 21 oktober 1767 geboren of gedoopt in Zeddam als zoon van Michel Spies en Marie van Groningen. Hij is soldaat geweest in de legers van achtereenvolgens de Republiek der Verenigde Nederlanden, de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland en het Koninkrijk der Nederlanden. Zijn geboortedatum en -plaats staan in het stamboek van een van de Franse regimenten waarin hij heeft gediend, maar in de beschikbare Berghse doopboeken is hij niet gevonden.

Zijn militaire loopbaan

Een grenadier van het
3e Regiment Grenadiers te Voet

Op 25 maart 1783 werd Spies als 15-jarige ingelijfd in een infanterieregiment van het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Naar het gebruik van die tijd werd het regiment aangeduid met de naam van zijn commandant. Vanaf 1789 werd dat Johan Hendrik Bedaulx, maar wie dat daarvoor in 1783 was, kan uit de beschikbare bronnen niet eenduidig worden opgemaakt – de namen Thierry en Bylandt worden genoemd. De regimenten hadden ook een nummer, zodat Spies' regiment (vanaf 1789) voorkomt als onder meer het Regiment van Bedaulx, het Regiment Infanterie Bedaulx Nr. 12 en het Regiment Nationalen Bedaulx Nr. 12.

Het stamboek van het 3e Garderegiment Grenadiers te Voet, het Franse regiment waarin Spies vanaf 1810 diende, vermeldt dat hij in 1793 in Vlaanderen en in 1794 in Brabant aan veldtochten heeft deelgenomen. Met Brabant wordt waarschijnlijk het huidige Belgische Brabant bedoeld. Het leger van de Noordelijke Nederlanden (de Republiek) streed in die jaren in de Zuidelijke Nederlanden, samen Britse en verschillende Duitse troepen, tegen de Fransen. Zonder succes, want in 1795 bezetten de Fransen de Noordelijke Nederlanden en werd de Bataafse Republiek opgericht.

Na de vorming van de Bataafse Republiek was Spies' eenheid het 6e Regiment Infanterie. Nadat de Republiek in 1806 was overgegaan in het Koninkrijk Holland diende Spies vanaf 4 mei 1807 als schoenmaker in het Garderegiment Grenadiers.

Nadat Frankrijk het Koninkrijk Holland in 1810 had geannexeerd, bleef Spies als schoenmaker dienen in Napoleons Grande Armée. Hier werd hij per 1 oktober 1810 ingedeeld bij het 2e Garderegiment Grenadiers te Voet. Onder nummer 967 werd hij ingeschreven in het stamboek van dit regiment. Per 18 mei 1811 werd het regiment omgenummerd in het 3e Garderegiment Grenadiers te Voet.

Het stamboek van het 3e Garderegiment Grenadiers te Voet vermeldt als Spies' signalement:

  • Lengte: 1 meter en 78 centimeter
  • Gezicht: vol en blozend
  • Voorhoofd: groot
  • Ogen: bruin
  • Neus: gewoon
  • Mond: middelmatig
  • Kin: rond
  • Haar: bruin
  • Wenkbrauwen: bruin

Of Spies in 1812 de Veldtocht naar Rusland heeft meegemaakt, blijkt niet eenduidig uit het stamboek. Achter zijn naam staat wel het jaar 1812, maar de toevoeging "en Russie" ontbreekt, terwijl dit bij andere ingeschrevenen wel expliciet vermeld wordt. Maar als hij mee is geweest, dan heeft hij deze barre veldtocht overleefd.

Op 1 augustus 1813 werd Spies als sergeant-schoenmaker overgeplaatst naar het 2e Garderegiment Grenadiers te Voet. Dit was een nieuw regiment, opgericht op 18 mei 1811, de dag dat het oorspronkelijke 2e Garderegiment Grenadiers te Voet was omgenummerd in het 3e Regiment. Spies werd onder nummer 2881 ingeschreven in het stamboek van dit 2e Regiment.

Het 2e Garderegiment Grenadiers te Voet werd op 30 juni 1814 opgeheven. Op dezelfde dag werd Spies als buitenlander uit de dienst ontslagen. Hij was toen 46 jaar en had er 31 jaar militaire dienst opzitten. Na deze dag in 1814 loopt zijn spoor dood.

Bij het 3e Garderegiment Grenadiers te Voet dienden ook:

Bronnen