Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Weekmarkt

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De weekmarkt in 's-Heerenberg

De weekmarkt in 's-Heerenberg anno 2007.
Foto: Anton Welling jr.

De weekmarkt in 's-Heerenberg bestaat sinds Oswald I van den Bergh de stad op 10 januari 1489 het recht gaf markt te houden op het plein voor het stadhuis. Het marktrecht was in de middeleeuwen ontstaan en kon alleen door de heer verleend worden. Een plaats met marktrecht had meestal een bepaalde omvang bereikt.

Op 22 februari 1561 stelde Willem IV van den Bergh de dinsdag vast als marktdag. Tevens bepaalde hij dat koren, hout en andere waren voortaan alleen nog op de markt in 's-Heerenberg verkocht mochten worden.

Vanaf 1882 heeft de markt een vastere vorm gekregen. Na een periode van vier jaarmarkten per jaar, werd er vanaf 1894 zelfs tweemaal per week markt gehouden, op de dinsdag en de vrijdag. De markt was ook omvangrijker en strekte zich uit over Marktstraat en de Molenstraat.

In 1926 werd de weekmarkt wegens gebrek aan belangstelling en de geldsanering in Duitsland opgeheven. Dertig jaar later werd hij in ere hersteld, zodat er sinds 1956 weer een weekmarkt plaatsvindt.

De Sint Vitusmarkt in Elten

In de vijftiende eeuw hebben de heren van Bergh geprofiteerd van het marktrecht in het Stift Elten, nadat de hertog van Gelre in 1433 achtereenvolgens de voogdij en de markttol aldaar overdroeg aan Willem II van den Bergh. Die kon zo tijdens de jaarlijkse Sint Vitusmarkt in Neder-Elten van 12 tot 24 juni de markttol innen en er (laten) rechtspreken. In 1473 is de voogdij overgegaan op de hertog van Kleef, maar nog tot in de zeventiende eeuw hebben de graven van Bergh zich met de rechtspraak in Elten bemoeid. Zo was stadhouder Otto van Groenen op 22 juni 1648 betrokken bij het tumult in Elten.

Zie ook

Bronnen