Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Nijverheidsavondschool

Uit Berghapedia
(Doorverwezen vanaf Avondnijverheidsschool)
Ga naar: navigatie, zoeken
Uit De Graafschapbode van
26 juli 1929

De Nijverheidsavondschool Sint Pancratius in 's-Heerenberg opende in oktober 1929. Aan deze avondschool voor lager nijverheidsonderwijs gaf cursussen van een half jaar. De eerste leerlingen konden zich aanmelden bij secretaris Schoevaars, die door het bestuur al gauw tot directeur van de avondschool werd benoemd. Meester Klaassen is daarna secretaris van de avondschool geweest, tot B. Helmink deze taak in 1941 overnam.

In de jaren dertig waren er vrij constant vijftig tot zestig leerlingen per cursus; in 19391940 was er het recordaantal van 63. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de school normaal blijven functioneren. Na de oorlog werd een half uur godsdienstonderwijs per week aan het lesprogramma toegevoegd. De avondschool werd op een gegeven moment opgeheven, maar wanneer dit gebeurd is, kon nog niet worden achterhaald.

De onderwezen vakken waren:

  • Werktuigkundig tekenen (machinetekenen)
  • Bouwkundig tekenen
  • Hand- en vaktekenen
  • Lijntekenen
  • Schildervakken
  • Wiskunde
  • Nederlandse taal
  • Godsdienst (vanaf de cursus 19451946)

Een aantal van de leraren kwam uit gemeente Bergh:

In het Kerkblad voor Bergh van vrijdag 14 september 1945 stond deze oproep:

Nijverheidsavondschool – 's-Heerenberg:
Aanmelden van leerlingen
Zondag 16 September 1945 bestaat er gelegenheid tot aanmelding van leerlingen, die den cursus 1945/1946 van bovengenoemde school wensen te volgen en wel:
Voor 's-Heerenberg en Stokkum bij den Directeur Gasthuisplein 2 van 11- 12 uur v.m.
Voor Zeddam en omliggende plaatsen ten huize van G. Varwijk, Zeddam 60 van 4 - 4.30 uur n.m.
Evenals vroeger wordt les gegeven in de vakken: handtekenen, bouwkundig tekenen, machinetekenen, schilderen, Nederlandse taal en wiskunde.
Tijdige aanmelding is voor de verder nog te nemen maatregelen dringend noodzakeljk.
'Het bestuur.

Bronnen

  • De Graafschapbode van 26-7 en 20-8-1929, 5-10-1932, 5-10-1936, 6-10-1937, 28-9-1938, 20-9-1939, 7-4 en 3-10-1941, 20-9-1947 op Delpher
  • Kerkblad voor Bergh van vrijdag 14-9-1945