Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Borkes, Willem

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Willem Borkes uit Wijnbergen werd geboren op 18 april 1830 als zoon van Joannes Borkes en Geertruida Otters. In de bevolkingsregisters staat als zijn geboortedatum meestal 12 maart, maar aangezien zijn geboorteakte 18 april vermeldt, moet dat de juiste datum zijn.

Willems moeder overleed al op 7 oktober 1856. Na het overlijden van zijn vader op 2 juli 1876 te Wijnbergen werd er een memorie van successie opgemaakt, waarin de negen van de tien toen nog levende kinderen van het echtpaar Borkes-Otters worden genoemd. Willem staat vermeld als afwezig omdat hij landbouwer was in Noord-Amerika.

Uit de bevolkingsregisters van de gemeente Bergh is Willems levensloop tot zijn emigratie te herleiden. Tot zijn 24e woonde hij thuis; daarna was hij

  • van mei 1854 tot mei 1855 knecht bij landbouwer Bernard Roes in Wijnbergen
  • van mei 1855 tot mei 1857 knecht bij landbouwer Albertus Beekman in Veldhunten
  • van mei 1857 tot mei 1862 knecht bij akkerbouwer Theodoor Bolwerk in [Netterden]]
De datum van Willems vertrek uit Azewijn naar Amerika zoals vermeld op blz. 228 van register 20 van het Bevolkingsregister van Bergh. Hij was twee maanden daarvoor uit Pruisen teruggekomen.

Op 1 mei 1862 werd hij uitgeschreven naar Rees en kwam op 10 mei 1867 vanuit Pruisen terug naar zijn ouderlijk huis (het is niet bekend of hij al die tijd in Rees is geweest). Twee maanden later, op 14 juli 1867 werd hij uitgeschreven uit het bevolkingsregister wegens vertrek naar Amerika. Hij was toen 37 jaar.

Willem vestigde zich in de staat Kansas. Bij de federale volkstelling van 1880 werd de 50-jarige Willem geregistreerd als William Borcus, ongetrouwde boer in Shannon, Atchison County, Kansas. Als William Borkus komt hij vijftien jaar later nog voor in de Kansas State Census van 1895. Hij was toen 65 jaar. Daarna is er geen vermelding van hem meer gevonden.

Bronnen