Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Grijsegoed

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

In Stokkum: uit de historie van dorp en omgeving door Willie Bronkhorst en Henk Harmsen (1973) staat op een fotopagina tussen blz. 40 en 41 een foto van Huize Thus, in 1973 Van Uhm in den hoek. In Old Ni-js nr. 35 heeft Wil Bronkhorst een uitgebreidere bewoningsgeschiedenis opgenomen (tevens een aanvulling op Bergh; Heren, Land en Volk (1979). Het adres is tegenwoordig Lange Heg 1.

Waarschijnljk is de naam ontleend aan de oudste bewoner of pachter. Dikwijls bleef zo'n naam eeuwenlang aan een goed hangen. In dit geval zou dat de naam van Derick die Grieze kunnen zijn. Hij wordt in 1435 genoemd als de eigenaar van seeckere weydemaethe landts, genaamd die grybbe. Deze weide lag destijds aan de wetering. Omstreeks 1630 wordt dit goed ook naar de pachter Thomas Goddengoed genoemd; Derick van Uem huwt in 1636 Gartien Gudden, dochter van Thomas Godden, en trekt bij zijn schoonouders in. Het goed is in die tijd eigendom van het Capittel van Sint-Maarten te Emmerik (Oud Archief Bergh inv. nr. 605, folium 33). Het paar wordt als pachter opgevolgd door de zoon Thomas die in 1637 werd geboren; in 1670 komt hij als zodanig voor. In 1727 ontmoeten wij hier Lamert Godden. In 1727 behoorde bij het Grijsegoed 11 morgen 190 1/4 roeden, waarvan 6 morgen en 511 roeden weiland, 4 morgen 48 1/4 roeden bouwland en 231 roeden akkermael (een specificatie met veldnamen staat in betreffende Old Ni-js).

Daar kan nog aan toegevoegd worden dat de veepest van 1769 ook niet aan het Grijsegoed voorbijging: 6 koeien, 2 driejarigen en 4 kalveren staan in Old Ni-js nr. 16 vermeld achter de naam Derk Gudde (in 1766 getrouwd met Christina Stockman).