Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Groenen, Henrick van (1460-1535)

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Henrick van Groenen (14601535) was de oudste zoon van Joris van Groenen. Ter onderscheid van naamgenoten wordt hij ook aangeduid als Henrick II van Groenen, waarbij echter onduidelijk is wie Henrick I van Groenen is geweest. Over zijn kleinzoon Henrick III van Groenen is wel het een en ander bekend.

Van Groenen was een hoge ambtenaar in het graafschap Bergh. Hij was persoonlijk secretaris van achtereenvolgens de graven Oswald I, Willem III en Oswald II. Van 1515 tot 1524 was hij een van de zeven "bevelhebbers" die regeerden in naam van de toen nog minderjarige graaf Oswald II (aanvankelijk samen met diens tante Anna). Verder had hij als gerichtsman en tijnsgenoot functies in de Berghse rechtspraak.

Daarnaast was hij kerkmeester. In die hoedanigheid komt hij in 1496 voor het eerst voor in het archief van Huis Bergh. In dat jaar kreeg hij samen met kerkmeester Willem van Reken opdracht van de pastoor (waarschijnlijk Van (der) Kolk) nieuwe klokken te laten gieten voor de kerk van 's-Heerenberg. Om die te kunnen betalen, brachten zij op verschillende manieren geld bijeen. Zo organiseerden zij een geldinzameling onder de bevolking van 's-Heerenberg, die ruim 243 gulden op bracht. Verder werd de rente uit een hofstede in Vinkwijk in het klokkenfonds gestort en gaf graaf Oswald I toestemming de inkomsten uit een van de vicarieën in 's-Heerenberg voor de klokken te bestemmen.

Hierna tekenden de kerkmeesters op 3 mei 1496 een contract met beroemde Kampense klokkengieter Geert van Wou voor het gieten van drie klokken. Henrick stelde zich persoonlijk borg voor de kosten, maar het ingezamelde bedrag was voldoende. De drie klokken bestaan nog steeds en hangen sinds 1897 in Pancratiuskerk, die in dat jaar werd ingewijd.

Rond 1500 werd Henrick eigenaar van het Groenenhuis aan de Hofstraat (waar nu de muur van de pastorietuin is). Of hij deze woning zelf heeft laten bouwen is niet bekend, net zo min of hij er zelf gewoond heeft.

De laatste vermelding van Henrick van Groenen in het archief van Huis Bergh is van 27 juni 1535. Op die dag voorzag hij als gerichtsman een verkoopakte van zijn zegel. In hetzelfde jaar overleed hij.

Van Groenens waszegel met zijn familiewapen bevestigd aan een document van 7 december 1510 (AHB, inv. nr. 2982)
De drie klokken uit 1496 in de toren van de Pancratiuskerk

Zijn kinderen

Het is niet bekend wie Henricks vrouw was, maar als zijn kinderen worden genoemd:


Bronnen