Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Anna van den Bergh (1466-1553)

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
De akte van 31 janauri 1490 waarin Oswald I van den Bergh en Johan van Meurs de huwelijksvoorwaarden vastleggen voor het huwelijk van Anna van den Bergh met Johan van Meurs. De akte draagt de zegels van de comparanten en tien getuigen. Van links naar rechts zijn het de zegels van:
1. Johan, graaf van Meurs (zegel beschadigd)
2. Jacob, graaf van Meurs (broer van Johan)
3. Oswald, graaf van den Bergh
4. Otto van Sonnenberg, bisschop van Konstanz
5. Wilhelm, heer van Rappoltstein en Hohenack
6. Conraet, graaf van Tübingen, heer van Lichteneck
7. Caspar, vrijheer van Moersberch (zegel ontbreekt)
8. Vincent, graaf van Meurs
9. Ludolf van den Bergh, heer van Hedel
10. Adam van den Bergh
11. Everwijn, graaf van Bentheim
12. Everwijn, graaf van Bentheim, heer van Steinfurt

Anna van den Bergh werd omstreeks 1466 geboren als eerste kind van Oswald I van den Bergh en Elisabeth van Meurs. De naam Anna kwam in het geslacht Van den Bergh vaker voor. Klik hier voor een overzicht.

Zij trouwde op 1 februari 1490 op kasteel Cracau in de heerlijkheid Krefeld met haar moeders achterneef Johan van Meurs, zoon van Jacob van Meurs en Cunegonda van Sonnenberg. Uit dit huwelijk is één dochter bekend, Catharina van Meurs (±1491– ±1547).

In 1515 nam zij het regentschap op zich voor de minderjarige graaf Oswald II, de zoon van haar in 1511 overleden broer Willem. In de tussenliggende jaren was Willems weduwe (en Anna's schoonzuster) Anna van Egmond regentes geweest, maar zij was in 1514 met haar tweede echtgenoot Filips van Virneburg naar Duitsland vertrokken.

Als regentes werd Anna bijgestaan door een regentschapsraad van zeven "bevelhebbers", een college dat bestond uit de hoogste Berghse ambtenaren onder voorzitterschap van landdrost Wessell van Ermen. De andere zes leden waren Johan van Lennep, Ernst Momme, Joost Tengnagel, Hermannus Weegh, Wernerus Elferdinck en Henrick van Groenen. In 1520 namen de zeven "bevelhebbers" het regentschap over van Anna. Zij bleven aan tot Oswalds zestiende verjaardag in 1524.

In de jaren van haar regentschap ontwikkelde zich een ernstig conflict met Oswalds stiefvader Filips van Virneburg. Hij eiste een deel van de erfenis van graaf Willem III op, waaronder geld voor het levensonderhoud van zijn vrouw Anna van Egmond. Hij werd in deze eis gesteund door hertog Karel van Gelre, die Bergh in 1516 vijf weken bezet hield en zo uitbetaling van het geëiste geldbedrag afdwong. Verder nam Virneburg de heerlijkheden Boxmeer en Haps in bezit. Graaf Oswald II kon Haps in 1523 terugkopen door bemiddeling van de hertog van Gelre, maar Boxmeer kreeg hij pas in 1545 weer in handen.

In latere jaren heeft Anna samen met haar zussen Machteld en Walburg problemen gehad met Oswald II over de nalatenschap van haar broer Frederik, heer van Hedel. Ook raakte zij verwikkeld in de tweestrijd tussen haar zus Walburg en dier zoon Joachim van Wisch.

Anna van den Bergh overleed in 1553.

Bronnen