Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Hajenius, Panthaleon

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Panthaleon Hajenius was genees-, keel en verloskundige en apotheker. Hij woonde van 1829 tot 1886 in het huis dat nu nog steeds bekend is als het Hajeniushuis, Oudste Poortstraat 7 te 's-Heerenberg.

In 1833, 1838 en 1844 kreeg Pantaleon een gouden medaille wegens het grote aantal verrichte vaccinaties.

Hij werd geboren/gedoopt in Cothen op 6/30 maart 1800 als zoon van Wilhelmus Henricus Hajenius (predikant) en Willemina de Ridder. Hij was een broer van Petrus Jacobus Hajenius, die van 1829 tot 1835 predikant in Zeddam was. Hij overleed in 's-Heerenberg op 13 april 1886.

Op 10 oktober 1826 trouwde hij in Gendringen met Sara Helena Henriëtta Eberhardina Schmidt, geboren/gedoopt in Isselburg (Duitsland) op 11 november/27 december 1800, dochter van Johann Carl Gustav Schmidt (Luthers predikant) en Maria Elisabeth Fischer

Hun kinderen werden geboren in 's-Heerenberg:

  • Elisa Willemina Helena, 18 september 1827, overleden in 's-Heerenberg op 14 november 1853 (ongehuwd)
  • Wilhelm Carl Anton (Wilhelm), 15 maart 1830
  • Wilhelmine Jasprine Henriette (Mina), 25 september 1832, overleden in 's-Heerenberg op 10 maart 1876 (ongehuwd)
  • Fredrik Otto Theodoor (Otto), 7 augustus 1835
  • Lodewijk Jacobus Emil (Emil), 21 januari 1839
  • Hendricus Franciscus Pantaleon (Henry), 15 december 1841
  • Maria Elisabeth Johanna , 20 augustus 1848, overleden in 's-Heerenberg op 9 september 1868

In 1841 kocht hij namens de hervormde gemeente de tijns af van de Kattenburg voor een bedrag van zestien Kleefse daalders. Dit kwam overeen met twintig keer de jaartijns. Dit pand werd de hervormde pastorie. De eerste predikant die er woonde was dominee Van Gelder.

Van 1867 tot 1871 was hij lid van de commissie "voor den opbouw der Synagoge".

Vervolg kinderen

Wilhelm (1830), dirigerend officier van gezondheid bij de Koninklijke Marine,overleden in Apeldoorn op 10 maart 1885. Hij trouwde (1) in Appingedam op 2 september 1874 met Johanna dorothea van der Loeff, geboren aldaar op 11 oktober 1839, overleden i Hellevoetsluis op 3 juli 1876, dochter van Paulus Adrianus van der Loeff en Cornelia Ebelina Cleveringa. Wilhelm trouwde (2) in Haarlem op 3 oktober 1879 met Anna Cornelia Maria Jungius, geboren in Rijswijk op 11 december 1844, overleden in 's-Gravenhage op 3 juni 1909, dochter van Coenraad Lodewijk Jungius en Henriette Maria Aleida Corstius. Wilhelm had totaal drie kinderen.

Otto (1835), fabrikant, overleden in Dieren op 5 juli 1915, begraven in Purmerend. Hij trouwde (1) in Terborg op 18 december 1862 met Alida Geertruida van den Brandhof, geboren in Elst op 7 februari 1839, overleden in Etten op 29 juni 1879, begraven in Terborg, dochter van Arend van den Brandhof, predikant, en Anne Sophia Pannekoek.
In de memorie van successie, op 14 januari 1871 opgemaakt na het overlijden van zijn moeder, wordt Otto vermeld als steenfabrikant te Etten.

Emil (1839), zeeofficier, overleden/begraven in 's-Gravenhage op 2/6 februari 1933. Hij trouwde op 6 januari 1873 in 's-Heerenberg met Maria Louisa Henrietta Coster, geboren in Lisse op 18 april 853, overleden in Arcachon (Frankrijk) op 17 maart 1882, begraven in 's-Heerenberg, dochter van Benjamin Coster (Benoît), koopman, en Maria Schmoll.
Emil stond in 1858 ingeschreven bij de Nationale Militie in zijn geboorteplaats onder nr. 25; hij had toen zijn dienstplicht vervuld. Op 1 september 1859 werd hij benoemd tot luitenant ter zee 2e klasse, precies tien jaar later tot luitenant ter zee 1e klasse. Ten tijde van de huwelijksinschrijving was hij gedetacheerd op het verdedigingsvaartuig Wodan, liggende te Rotterdam.
Toen hij voor vijf jaar naar Nederlands-Indie moest vertrekken, nam hij in verband met de gezondheidstoestand van zijn vrouw ontslag en ging met haar naar Arcachon, waar zij ongeveer anderhalf jaar later zou overlijden.

Henry (1841) kapitein der artillerie, overleden in 's-Gravenhage op 17 juni 1928. Hij trouwde in Dordrecht op 22 juli 1880 met Catharina de Jonckheere, geboren in Dordrecht op 13 februari 1858, overleden in 's-Gravennhage op 4 december 1924, dochter van Cornelis Johan Jacob Halbertsma de Jonckheere, commissionair, en Jacoba Simonetta Molenaar.
In 1871 wordt Henry vermeld als 1e luitenant der artillerie te Utrecht. In 1886 woonde hij in Den Helder, in 1888 eveneens. Hij was toen kapitein der vestingsartillerie. In 1896 woonde hij in 's-Gravenhage.

Bron