Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Kadastrale gemeente 's-Heerenberg

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Kadaster verzamelplan van 1811-1832

De komst van de Fransen bracht ook de invoering van een uniforme belastingwetgeving. Om hieraan te kunnen voldoen werd een Franse wet in twee talen uitgebracht onder de naam Méthodique Verzameling der Wetten, Decreten, Reglementen, Instructiën en Decisiën, betrekkelijk het Cadaster van het Fransche Rijk, kortweg Méthodique Verzameling. Hierin stond precies beschreven hoe het grondgebied en diens eigenaren in kaart gebracht moest worden.

Na de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden hield men vast aan de Franse voorschriften en langzaam heeft het Kadaster Nederland en diens bewoners in kaart weten te brengen in een periode van 1811 tot 1832. Zo ook 's Heerenberg en omgeving.

Sinds 2016 zijn deze kaarten publiekelijk toegankelijk bij de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed en bevatten voor geïnteresseerden een schat aan informatie.

Zoals te zien op het verzamelplan hiernaast is de kadastrale gemeente opgedeeld in de volgende secties:

HisGis

De Fryske Academy en de KNAW hebben de originele kadastergegevens omgezet in een interactieve website waar per perceel informatie op te vragen is van de toenmalige bewoner. In eerste instantie van Friesland, maar langzamerhand worden andere provincies toegevoegd. Zo ook van Gelderland en 's-Heerenberg, zoals hier te zien is. Een voorbeeldje is linksonder te zien. Rechtsonder een ingekleurde kaart uit 1867.

Voorbeeld van HisGiskaart van 's-Heerenberg.
Ingekleurde kaart uit 1867, uitgever Hugo Suringar te Leeuwarden