Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Mechtildis van den Bergh

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Mechtildis van den Bergh werd rond 1440 geboren als dochter van Willem II van den Bergh en Luitgard van Bentheim. Haar voornaam komt ook voor als Mathilde, Machteld, Mechteld en Mette. Ook andere leden van het geslacht Van den Bergh droegen deze naam. Klik hier voor een overzicht.

Mechtildis komt ook voor als Mathilde van Polanen. Jan II van Polanen was haar overgrootvader van vaderskant en de vader van haar grootvader Otto van der Leck. Haar vader Willem II had in 1441 de achternaam Van der Leck voor die van zijn moeder verreuild: Van den Bergh.

Zij wordt met haar broers en zussen genoemd in een beschrijving van haar vaders gezin in een aldt boecksken uit de tweede helft van de 15e eeuw. Een afschrift hiervan wordt bewaard in het archief van Huis Bergh. Met haar zussen wordt zij als volgt vermeld:

… filie fuerunt Sophia, Mechtildis et Otto. Sophia et Otto sunt virgines deo dicate in diocesi traiectensi in oppido Wyck te Duersteden, in monasterio ordinis Predicatorum. Media nupsit, viro scilicet nobili comiti de Teykelenborch etc., de quo genuit proles etc.
(… de dochters waren Sophia, Mechtildis en Oda. Sophia en Oda zijn aan God gewijde maagden in het bisdom Utrecht in de stad Wijk bij Duurstede, in het Dominicanessenklooster. De middelste is getrouwd met de edele graaf van Teckelenburg enz., van wie een kind geboren is, enz.)

Mechtildis wordt hier "de middelste" genoemd. Het ligt voor de hand dat Sophia de oudste dochter was, en naar haar oma Sophia was vernoemd. Sophia en Mechtildis waren ook ouder dan hun oudste broer Oswald, de heer van Bergh die in 1486 tot graaf van Bergh werd verheven.

Zij trouwde op 4 februari 1459 met Nicolaas III van Tecklenburg, zoon van Otto VII van Tecklenburg en Irmgard van Hoya. Of het huwelijk van Constantinus de Monte, de stamvader van de graven van Bergh, met een gravin van Tecklenburg omstreeks 1100 bij deze partnerkeuze nog een rol heeft gespeeld, is na drieënhalve eeuw niet meer aannemelijk. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend:

  • Elisabeth (overleden na 1499)
  • Otto IX (14651534), graaf van Tecklenburg
  • Nicolaas IV (overleden in 1541), graaf van Lingen

Haar man was van 1450 tot zijn dood in 1508 graaf van Tecklenburg. Mechtildis' overlijdensdatum is niet bekend, maar zij overleed later dan haar man, doch voor 24 juli 1512, waarschijnlijk in Lingen.

Bronnen