Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Otto van der Leck

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Otto van der Leck, heer van Hedel en Almsteen, was de stamvader van de graven van Bergh uit het Huis Van der Leck. Hij werd rond 1371 geboren als zoon van Jan II van Polanen, heer van der Leck, en diens derde vrouw Margaretha van der Lippe, vrouwe van Hedel.

Hij trouwde omstreeks 1395 met Sophia van den Bergh, enig kind en erfgename van Frederik III van den Bergh. Uit dit huwelijk werd één kind geboren, zoon Willem. Willem kwam op 22 februari 1404 ter wereld in Huis Aspel bij Rees, een van Otto's bezittingen. Zijn vrouw Sophia overleed op 27 mei 1412, vier jaar voor haar vaders dood. Zodoende volgde zoon Willem al op 8-jarige leeftijd zijn grootvader op als Willem II van den Bergh. Otto van der Leck heeft daarom nooit de titel heer van Bergh gedragen, maar is wel als regent opgetreden tot zijn zoon meerderjarig was.

Otto van der Leck overleed op 20 oktober 1428 en werd begraven "in de kerk in 's-Heerenberg". Mogelijk was hij de eerste die werd bijgezet in de grafkelder die zijn zoon Willem in de kerk heeft laten aanleggen. Dit kan al direct na zijn overlijden zijn gebeurd, of als de grafkelder toen nog niet klaar was, na het gereedkomen daarvan.

Zijn zoon Willem, heer van Bergh, Didam, Bylandt en Pannerden, erfde van hem:

Otto's overlijden op 20 oktober 1428 wordt, net als dat van zijn vrouw, zijn beide schoonouders en zijn zoon vermeld in een lijst in een aldt boecksken uit de tweede helft van de 15e eeuw. De lijst begint met de bede In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Hierna volgt onder het jaar 1428 zijn overlijden:

Anno domini MCCCCXVVIII ipso die Quirini martiris, que est prima dies ante Undecim milium virginum, et erat tunc quarta feria, obiit venerabilis nobilis miles Otto de Lecka, dominus de Hedell, cuius anima requiescat in pace.
(In het jaar des Heren 1428, op de naamdag van de martelaar Quirinus, dat is een dag voor de elfduizend maagden, en het was een woensdag, overleed de eerbiedwaardige en nobele ridder Otto van der Leck, zijn ziel rust in vrede.)

Het was destijds gebruikelijk een datum aan te duiden volgens de heiligenkalender. Een heilige Quirinus met de naamdag op 20 oktober is niet gevonden, maar hij kan in de tussentijd van de heiligenkalender zijn afgevoerd. 21 oktober is de naamdag van de martelares Ursula van Keulen en de legende van elfduizend maagden.

Bronnen