Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Schilfgaarde, Mr. Anthonie Paul van

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Mr. Anthonie Paul van Schilfgaarde (roepnaam Anton) was archivaris van het Rijksarchief te Arnhem. Hij heeft een inventaris gemaakt van het Archief Huis Bergh. Hierbij had hij assistentie van Maria Aloysia Frederica Sormani die met wethouder Thuis trouwde.

Van de inventaris is een overzicht verschenen in 9 delen. In 1950 kwam Het Huis Bergh uit waarin een beschrijving van het kasteel en zijn eigenaren staat.

Van Schilfgaarde werd geboren op 22 januari 1896 te Den Haag als zoon van Andries Adrianus van Schilfgaarde (1860-1906) en Nicolina Diederica Marianne de Vlaming (1870-1956); hij overleed te Arnhem op 9 oktober 1980.

Nadat Anton in Den Haag de HBS had doorlopen, begon hij in 1916 een studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Al snel openbaarde zich tijdens het het eerste collegejaar zijn belangstelling voor het archiefwezen. "Deze interesse had voor een belangrijk deel te maken met zijn genealogische onderzoeken die hem vanaf de zomer van 1916 met een zekere regelmaat naar het gemeentearchief van Rotterdam en het Algemeen Rijksarchief (thans: Nationaal Archief) in Den Haag voerden.

Na de voltooiing van zijn rechtenstudie liet Van Schilfgaarde zich in 1923 inschrijven als student aan de Rijksarchiefschool. "Na het behalen van het diploma voor archiefambtenaar der eerste klasse kreeg hij al snel een interessante betrekking als archivaris in dienst van de N.V. ter instandhouding der goederen en rechten van het Huis Bergh, waarvan het archief zich gedurende de periode van bewerking in het rijksarchief te Arnhem bevond. De jaren die Van Schilfgaarde aan dit werk mocht besteden, ontwikkelden hem tot een autoriteit op het terrein van de huis- en familiearchieven. In 1931 resulteerde dit tot zijn indiensttreding als chartermeester bij het Rijksarchief in Gelderland, alwaar hem direct de inventarisatie van het ruim 150 strekkende meter archief van de heren en graven van Culemborg werd opgedragen (...)"

Na de eerdere negendelige inventaris van het Huis Bergh volgden naast driedelige werken over de heren en graven van Culemborg (1949) en de graven van Limburg Stirum (1961) een stroom van historische artikelen - meest in de Bijdragen en Mededelingen van de vereniging Gelre - en manuscript-repertoria op tal van Gelderse leenaktenboeken (...)

"(...) Zijn voorliefde voor de oudere stukken had als nadeel dat hij moeite had met de waardebepaling van stukken daterend van na 1800. Die waren in zijn ogen meestal rijp voor een enkele rit naar de kachel (...)"

"Na zijn pensionering op 1 februari 1961 (hij bleef tot in 1978 archivaris van het Huis Bergh) hield Van Schilfgaarde zich uitgebreid bezig met kleinschalige historische en genealogische onderzoeken."


Het Huis Bergh 1950

pagina's op Berghapedia waarop verwezen wordt naar het boek Het Huis Bergh (1950):

Bron

  • De geciteerde tekst is van W.F.M. Ahoud in Biografisch Woordenboek Gelerland deel 5.