Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Old Ni-js 001

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
On0xx-cover.jpg

=> Old Ni-js 002

Uitgave: 23 februari 1983

Inhoud

 • Pagina 1 | Jan van Heek: Ten geleide
 • Pagina 2 | - : Vergadering 26.1.1983 in zaal Moors te Zeddam
 • Pagina 2 | - : Ledenlijst
 • Pagina 2 | J.M. Gijsb. Knipscher: Boter bij de vis
 • Pagina 3 | - : Van de redactie
 • Pagina 3 | - : Wat wil de Heemkundekring
 • Pagina 3 | - : Een uiterst zeldzaam jubileum (Varwijk)
 • Pagina 3 | - : Streupers actief
 • Pagina 4 | Dick Mol: De mammoet en zijn metgezellen door - Aantekeningen bij de tentoonstelling
 • Pagina 6 | John Thoben: Sabotage op de Zeddamse torenmolen in 1664
 • Pagina 12 | - : Aan dit nummer werkten mee
 • Pagina 12 | - : Vastenaovend

Toelichting op de inhoud:

TEN GELEIDE

De heer J.H.A. van Heek vindt het opmerkelijk dat de pioniers voor een belangrijk deel 'van buitenaf' komen. Dat is verheugend, want die belangstelling en steun van buitenaf werkt stimulerend. Hij noemt: A.P. van Schilfgaarde, J. Hoogland, A. Tinneveld, H. Vermeulen, A.G. van Dalen, J.G. Vos

VERGADERING

Met een goed bezochte bijeenkomst in zaal Moors te Zeddam op 26.1.1983 heeft de Heemkundekring het allereerste seizoen geopend. Na de pauze vertoonde de heer Wolfgang Tillman uit Emmerik zijn diaserie 'Die Natur am Niederrhein'

BOTER BIJ DE VIS

Mevrouw J.M. Gijsbert Knipscheer heeft bij de Rentmeester van Huis Bergh een rekening ingediend want zij heeft van 24 april tot 29 december 1738 'voor de Graef van Sehren Bergh gebreijt'.

WAT WIL DE HEEMKUNDEKRING BERGH?

Volgens artikel 2 van de Statuten stelt de vereniging zich ten doel de bevordering van de beoefening van de heemkunde betreffende de gemeente Bergh, onder andere omvattende de volgende terreinen: aardrijkskunde, anthropolgie, archeologie, biologie, dialect, folklore, genealogie, geologie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, naamkunde, sociologie.

EEN UITERST ZELDZAAM JUBILEUM In 1983 was het 250 jaar geleden dat Derk Varwijk uit Rhede in Munsterland met de weduwe Berentsen uit Zeddam trouwde bij pastoor Adolf Hendrik Werneri. Frans Schuler - rentmeester van Wisch, gendringen en Etten - laat de Padevoort door Varwijk restaureren in 1737.

STREUPERS ACTIEF .....

In dialect. Stokkum was vroeger een stropersdorp. Boswachter is Hendrik Gartse [Gerritsen]. Volgens een bekeuringenboek uit Huis Bergh kreeg iemand tussen 19 september 1923 en 31 oktober 1923 acht keer een verbaal: in het Stokkumsche Bosch, Keulsche Slagen, Markengronden en Sint-Janshoogte. Boswachter Gerritsen musiceerde ook bij de 'Volharding' en was commandant bij Sint-Oswaldus. Repetitie in zaaltje De Hoop (Derksen).

DE MAMMOET EN ZIJN METGEZELLEN

Aantekeningen bij de tentoonstelling. In samenwerking met de Stichting Huis Bergh en de landelijke Werkgroep Pleistocene Zoogdieren heeft de Heemkundekring Bergh een tentoonstelling georganiseerd in het Muntgebouw te 's-Heerenberg. Deze tentoonstelling is op 23 februari 1983 geopend door burgemeester Jeuken. In het artikel worden behandeld: -De geologie (het kwartair wordt onderverdeeld in pleistoceen = ijstijdvak en het holoceen = de periode waarin wij leven). -De palaeontologie -Mammoet -Wolharige neushoorn -Reuzenhert

SABOTAGE OP DE ZEDDAMSE TORENMOLEN IN 1664

Zie ook elders op deze site

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE

 • Henk Harmsen
 • J.H.A. van Heek
 • Dick Mol
 • John Thoben

VASTENAOVEND

Foekepotteri-j, foekepotteri-j, Gèèf mien un centjen dan gao 'k veurbi-j. 'k Heb al zo lang mèt de foekepot gelope; 'k Heb gin geld um brood te kope. Foekepotteri-j, foekepotteri-j, Gèèf mien un centje dan gao'k veurbi-j.