Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Oostenrijkse woningen

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

In Zeddam en 's-Heerenberg staan 44 Oostenrijkse woningen van Woningstichting Bergh uit 1958 die gesloopt worden. Het Oostenrijkse aan de woningen zijn de donkerbruine gevelplaten die de suggestie van houten woningen moet geven. De woningen zijn aan het einde van hun levensduur, voldoen bouwtechnisch niet meer aan de eisen van deze tijd en kennen een hoog energieverbruik. Bovendien bevatten ze asbesthoudende binnenwanden. Omdat het beheersbaar houden van deze materialen lastig is en omdat de woningen toe zijn aan groot onderhoud, heeft Woningstichting Bergh bekeken wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn. Sloop met vervangende nieuwbouw komt daarbij als enige reële optie uit de bus. Daarom nam Woningstichting Bergh een sloopbesluit voor deze 44 zogenoemde Oostenrijkse woningen.

Begin 2010 heeft de woningstichting door een gespecialiseerd bedrijf een onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van asbest in alle woningen. Aanleiding was dat in een leegstaande woning aan de Delweg in Zeddam asbestvezels waren aangetroffen. Het onderzoek naar asbest in alle Oostenrijkse woningen gebeurde enerzijds door een visuele inspectie naar de conditie van het aanwezige asbesthoudende materiaal en anderzijds door een steekproef in zeven woningen met luchtmetingen en kleefmonsters naar asbestvezels. Het resultaat: bij alle woningen was de lucht schoon en slechts bij één woning werd op een kleefmonsters een lichte hoeveelheid asbestvezels aangetroffen.

Sloop met vervangende nieuwbouw

Woningstichting Bergh wil haar bewoners prettig en veilig laten wonen. Omdat zij dat bij de Oostenrijkse woningen niet kan garanderen, wil de woningstichting de woningen slopen en vervangen door nieuwbouw. De woningen zijn toe aan groot onderhoud en het beheersbaar houden van asbest is lastig. Daarom onderzocht Woningstichting Bergh de mogelijkheden voor de toekomst. Er is gekeken naar de kwaliteit en het isolatieniveau van de woningen en naar de gevolgen van het saneren van het asbest. De opties voor de toekomst waren saneren en groot onderhoud, saneren gevolgd door renovatie en sloop met vervangende nieuwbouw. Sloop met vervangende nieuwbouw is voor Woningstichting Bergh de enige reële mogelijkheid. Saneren en renoveren is veel duurder dan sloop en leidt niet tot de kwaliteit die je met nieuwbouw krijgt. Ook saneren in combinatie met groot onderhoud is kostbaar en leidt niet tot de gewenste woonkwaliteit en energiezuinigheid. Sloop en nieuwbouw is daarentegen goedkoper én leidt tot woningen met een lange levensduur en een goede woonkwaliteit.

Informatiebijeenkomsten

De bewoners van de woningen aan de Plantsoensingel Noord, Midden en Zuid in 's-Heerenberg en aan de Delweg in Zeddam zijn sinds januari 2010 op de hoogte gehouden van het onderzoek naar asbest en naar de toekomst van de woningen. Zij ontvingen in mei een brief met de uitslag van het asbestonderzoek en het sloopbesluit. Dit besluit ligt nu voor advies bij Huurdersvereniging Bergh. Tijdens informatiebijeenkomsten in mei 2010 kregen de bewoners meer informatie over het onderzoek naar asbest, over het sloopbesluit en over het sociaal programma dat hoort bij een sloopbesluit.

Anti-kraak in huizen drie wijken

Om te voorkomen dat de leegstaande woningen in de te slopen wijken in 's-Heerenberg en Zeddam verloederen, gaat Woningstichting Bergh de Oostenrijkse woningen tijdelijk verhuren.

Leegstandsbeheerder Ad Hoc, ook wel bekend als anti-kraak, zoekt huurders die tijdelijk in de woningen mogen wonen. Ad Hoc vraagt daarbij eerst toestemming aan de woningstichting, voordat een kandidaat een tijdelijk huurcontract krijgt. Als een kandidaat bij een vorige woningcorporatie overlast heeft veroorzaakt, komt hij of zij niet in aanmerking.

De woning aan de Delweg 1 zal niet worden verhuurd maar worden dichtgetimmerd.

Bronnen