Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Openbare kleuterschool

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 1 november 1864 werd in 's-Heerenberg een bewaarschool geopend, die was gebouwd met geld uit de nalatenschap van Petronella Jacoba Tency. Zij was de weduwe van dominee Van Gelder. In haar testament, dat zij op 9 september 1863 bij notaris Van Voorst tot Voorst had laten opmaken, staat:

Ik legateer een som van achtduizend gulden, welke speciaal zal moeten strekken tot de oprichting van een kinderbewaarschool te 's-Heerenberg. Deze oprichting zal niet langer mogen worden uitgesteld dan een jaar na de dag van mijn overlijden. Dit fonds zal worden in ontvangst genomen en bestuurd door de kerkeraad der Gereformeerde Gemeente te 's-Heerenberg en uit de revenuen zal worden betaald.
Ten eerste aan de heer Engelbert, baron van Grotenhuis, oud-burgemeester van 's-Heerenberg wonende aldaar, gedurende zijn gehele leven, jaarlijks een som van honderd gulden, welke uitkering zal beginnen te lopen zes maanden na mijn sterven en dus voor het eerst verschuldigd achttien maanden na de dag van mijn overlijden.
Ten tweede . Het salaris of de toeslag van de juffrouw, welke aan het hoofd van de bewaarschool worden geplaatst. Uit het opgemeld kapitaal zal evenwel een zodanig bedrag kunnen worden gebruikt als tot het bouwen van een lokaal mag worden vereist hetwelk tot bewaarschool moet strekken. In deze bewaarschool zullen kinderen van alle geloofsbelijdenis kunnen worden opgenomen maar het toezicht over de persoon, onder wiens leiding de kinderen zullen worden gesteld, haar benoeming en besteding van de beschikbare fondsen blijft steeds aan de kerkeraad der Gereformeerde Gemeente van Heerenberg.

Precies twee maanden later op 9 november 1863 is vrouwe Van Gelder gestorven. Binnen het jaar was de bewaarschool er. De naam was het VROUWE VAN GELDER HUIS.

In 1954 werd deze bewaarschool als openbare kleuterschool volledig gemoderniseerd heropend aan de Zeddamseweg in 's-Heerenberg. De school werd in 1985 gesloten.

Samen met vier andere scholen — de St.Paulus M.A.V.O. en de Mgr. Beckers L.T.S. te 's-Heerenberg, en de r.-k. kleuterschool te Stokkum en de Kolkstedeschool te Beek — werd deze school tijdens de Bouwweek Bergh 1968 geopend door staatssecretaris Mr. J.H. Grosheide.

Deze school bestond uit slechts twee klaslokalen. Een bekende juf, die er vele jaren werkte, was H. de Wit. Achter deze school stond het gebouw van de protestantse vereniging Bergh Opwaerts. Het gebouw van Bergh Opwaerts en het kleuterschoolgebouw zijn beide rond 1995 gesloopt. Daarna is op deze locatie in 1998 het appartementencomplex Bergh Opwaerts gebouwd, met vier appartementen aan de Zeddamseweg (nrs. 14, 14a, 16, 16a) en 6 appartementen aan de straat Bergh Opwaerts (nrs. 1 t/m 6).

De openbare kleuterschool in 's-Heerenberg was gevestigd in het VROUWE VAN GELDER HUIS
AlgemeneKleuterschool.jpg


Klassenfoto's

1955
Bovenste rij v.l.n.r, 3e Jos Alofs, 4e Huub Alofs, 6e juf De Wit; Midden: 3e Wout Steinvoort;
Onder: 2e Troedy Huntink, 3e Nico Rulof.