Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Grotenhuis van Onstein, Engelbertus Tiberius Josephus Arnoldus van

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Jonkheer Engelbertus Tiberius Josephus Arnoldus van Grotenhuis van Onstein was burgemeester van de gemeente Bergh van 23 september 1835 tot 10 januari 1856. Hij was de opvolger van mr. J.T. van Coeverden.

Van Grotenhuis werd op 2 april 1800 rooms-katholiek gedoopt in Vorden als zoon van jonkheer Ernestus Judocus Rudolphus van Grotenhuis van Onstein en Arnolda Lucia Maria baronesse van Harinxma thoe Heegh.

Over zijn werkzaamheden als burgemeester zijn nog geen gegevens voorhanden. Wel is bekend dat hij op 31 oktober 1844 in 's-Heerenberg een half huis met erf kocht van Jan Willem Rademaker. De verkoopakte werd opgemaakt door notaris R.F. Deurvorst in Didam.

Van Grotenhuis' opvolger was C.A.L. baron van Hugenpoth tot Aerdt.

In 1866 werd Van Grotenhuis provisor van het Gasthuis Sint-Gertrudis. In 1883 werd hem op eigen verzoek eervol ontslag verleend door de graaf van Bergh, Karel Anton van Hohenzollern.

Van Grotenhuis overleed op 11 november 1886 in 's-Heerenberg, 86 jaar oud. Hij werd begraven op het oude kerkhof in 's-Heerenberg. Hij was ongehuwd en liet al zijn bezittingen na aan zijn twintig jaar jongere zuster Rudolphina Carolina Hiacyntha Hubertine van Grotenhuis van Onstein.

Uit de memorie van successie blijkt dat Van Grotenhuis vanaf oktober 1863 uitkeringen heeft ontvangen uit de nalatenschap van enkele vermogende personen. De memorie van successie vermeldt de personen of instanties die met de uitkeringen belast waren. Bij Van Grotenhuis' dood vervielen deze uitkeringen. Waarschijnlijk ging het om bedragen per jaar, te weten:

  • 100 gulden van Petronella Jacoba Tency, weduwe van dominee Van Gelder, na haar overlijden in 's-Heerenberg op 9 oktober 1863. De diaconie van de protestantse kerk in 's-Heerenberg was belast met het uitbetalen van de uitkering.
  • 100 gulden van Th.J.M.H. baron van Dorth van Wolfrink na diens overlijden in Vorden op 25 november 1863
  • 300 gulden van A. baron van der Heijden na diens overlijden in Baak op 24 maart 1868
  • 100 gulden van C.A.I.A.G baron van Dorth van 't Zelle na diens overlijden in Hengelo op 9 maart 1875

Bronnen