Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Schutterij Wilhelmina

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Schutterij Wilhelmina in Azewijn werd opgericht in 1889 en is een van de jongste schutterijen in de voormalige gemeente Bergh.

Geschiedenis

Het is bekend dat er in Azewijn al voor het oprichtingsjaar in 1889 schuttersvermaak werd beoefend, zij het in primitieve vorm. Als bewijs hiervan moge gelden dat in het begin van de twintigste eeuw een vaandel werd gebruikt, waarvan de koperen spits uit de zeventiende eeuw afkomstig was. Het vaandel bevatte de initialen A.B. (Aleida Bouwman), waarschijnlijk de milde geefster. Enkele jongelui, verenigd in het Azewijns Gezelschap, hielden zich in die dagen bezig met het koningsschieten tijdens de kermis. Dit was waarschijnlijk ook de enige activiteit. Een trom met als opschrift Azewijns Gezelschap is nog tot in de negentiende eeuw door de schutterij gebruikt. Langzamerhand groeide het verlangen om een goed geregelde schutterij te bezitten.

Oprichting

De schutterij tijdens een parade met de kermis in 1933.

In het jaar 1889 werd op initiatief van de heren Willem Berendsen en Theodorus te Wiel tot oprichting van de huidige schutterij overgegaan. De naam Wilhelmina werd gekozen naar het toen negenjarige prinsesje, de hoop van vorstenhuis en vaderland. De koninklijke goedkeuring werd verkregen op 6 augustus 1889 op basis van de opgestelde statuten. De vereniging telde toen 25 leden. Het eerste bestuur bestond uit de heren Bernard Terhorst, Piet Dijker en de twee eerdergenoemde initiatiefnemers.

Al snel merkte men de aanwezigheid van de schutterij door een betere organisatie van de jaarlijkse feesten en kermis. Folklore en plaatselijke oude gebruiken werden gehandhaafd of in ere hersteld. Zo opende een zekere Jan Wittenhorst jarenlang de kermis met een roffelende oude trom bij een rondgang door het dorp. Bernard Terhorst trad op als eerste commandant van de schutterij. Zijn opvolgers tot de Tweede Wereldoorlog waren Beernd Thus, August Ketelaar, Willem Thomassen, Hent Dijker, Beernd Hessling en Everhard Venes. Laatstgenoemde persoon reorganiseerde de schutterij in zijn huidige vorm. Het oude teken van de commandant (speer en wimpel) werd vervangen door een sabel. Ook de officieren kregen een sabel en de schutters kregen een uniform; een platte pet, een witte broek en een gele sjerp.

Tweede Wereldoorlog

Zoals met alles en iedereen het geval was tijdens de bezettingsjaren, was ook de schutterij gedoemd haar activiteiten te staken. Omdat de naam Wilhelmina door de Duitsers verboden was, werd de vereniging op papier opgedoekt. Op 2 mei 1940, acht dagen voor de Duitse inval, kwam men voor het laatst bij elkaar.

De volgende bijeenkomst was op 13 mei 1945. In de oorlog hadden twee leden het leven verloren: Alphons Otten en Piet Janssen.

De bestuursleden Dorus Lensing, Leo Kempers, Evert Ketelaar, Alwies Helmes, Johan Hooijman, Fons te Wiel en Beernd te Boekhorst kwamen weer bij elkaar om te trachten de vereniging nieuw leven in te blazen. Dat iedereen de schutterij een warm hart toe droeg blijkt uit het feit dat men toen startte met honderd leden.

Na de oorlog

De schutterij tijdens het 60-jarig jubileum in 1949.

Wegens het 60-jarig bestaan van de schutterij mocht de vereniging in 1950 voor de eerste keer een concours organiseren. Er ontstond bij diverse leden het verlangen om in een tamboerkorps een functie te vervullen. In 1951 ontstond dan ook het tamboerkorps als onderdeel van de schutterij.

In 1959 werd het 70-jarig bestaan gevierd met een schuttersconcours. Het toenmalige bestuur bestond uit Dorus Lensing, Theed Tiggelovend, Cor Berntsen, Joep Meijer, Bennie Messing, Jan Cornielje en Be Welling.

In 1969 werd er wederom een schuttersconcours gehouden wegens het 80-jarig jubileum. Er deden maar liefst 22 schutterijen mee. In het toenmalige bestuur werden Joep Meijer en Be Welling vervangen door Jan Hansen en Theo Sluiter.

Het 90-jarig bestaand van de schutterij in 1979 werd vanwege een overvolle agenda van de federatie pas in 1981 herdacht met een schuttersconcours.

Het 100-jarig bestaan werd in 1989 groots gevierd. Voor de financiering daarvan werden enkele jaren oldtimer-shows gehouden in de wei van Hooijman. De organisatie hiervan lag voornamelijk in handen van Jan Sluiter en Huub Geerling. Dit was hun grote verdienste voor de schutterij. Op de jubileumdag, 20 augustus 1989, was het prachtig weer. Het feest begon met een heilige mis met pastoor Van Hal in de feesttent. 's Avonds was er een groot feest ter ere van de jubilerende schutterij. Cor Berntsen, toen voorzitter, kreeg toen een koninklijke onderscheiding wegens verdiensten voor de schutterij en andere verenigingen.

Voorzitters

Bronnen

Externe link