Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Stuers, Karel Antonius Josephus Fredericus de

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Karel Antonius Josephus Fredericus de Stuers was de jongste zoon van Pierre Jean Joseph Bernard ridder de Stuers en Petronella Jeanna Louisa de la Court. Hij werd op 16 september 1797 rooms-katholiek gedoopt in de Sint-Vituskerk in Hoog-Elten. Of hij daar ook geboren is, blijft onduidelijk, omdat in de diverse bevolkingsregisters waar hij in de loop van zijn leven ingeschreven werd, zowel 's-Heerenberg, Eltenberg en kortweg Pruisen als zijn geboorteplaats worden genoemd. Zijn ouders vestigden zich echter pas in 1801 met hun gezin op de Boetselaersborg in 's-Heerenberg. Het ligt voor de hand dat de 4-jarige Karel toen met hen is meegekomen.

Karel was geestelijk gehandicapt. Ergens in de jaren veertig van de 19e eeuw werd hij opgenomen in Huize Padua in Boekel, Noord-Brabant, het eerste instituut voor psychiatrische patiënten in Nederland. Daar overleed hij op 19 april 1878, tachtig jaar oud.

Zijn overlijden werd op 23 april aangegeven bij de burgerlijke stand van Boekel. Een Dood-Extract van de Boekelse overlijdensakte werd op 30 april ingeschreven bij de burgerlijke stand van Maastricht. Vreemd genoeg staat in deze inschrijving dat Karels woonplaats Maastricht was. Dit zal ofwel een slordigheid ofwel een juridische formaliteit zijn. Karels curator (voogd) Emile de Stuers, de oudste zoon van zijn broer Hubert, woonde namelijk in Maastricht.

In Maastricht werd ook een memorie van successie opgesteld. Hieruit blijkt dat Karel ab intestato ofwel zonder testament was overleden. Tot zijn acht wettelijk erfgenamen behoorden zijn broer François (de laatste van al zijn broers en zussen die toen nog in leven was), zijn curator Emile de Stuers en diens broers Alphonse en Victor, en nog vier neven en nichten. Zij erfden volgens een bepaalde verdeelsleutel ieder een gedeelte van Karels nalatenschap van bijna vijfduizend gulden.

Bronnen