Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Vaessen, Caspar Joseph Hubert

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Caspar Joseph Hubert Vaessen was kapelaan in de parochie St. Jan de Doper in Kilder. Hij werd op 8 mei 1921 geboren in Vaals als zoon van Hubert Jacob Vaessen en Geertruid Schijns.

Na zijn studie aan het grootseminarie Rijsenburg in Driebergen werd hij op 19 juli 1953 in Utrecht tot priester gewijd. Op 26 juli droeg zijn eerste Heilige Mis op in de Lebuinuskerk in Deventer, waar zijn vader sinds 1946 de kunstdarmenfabriek N.V. Vaessen-Schoemaker had. De pastoor van de Lebuinusparochie was toen Th. Thuis, die in 's-Heerenberg was geboren.

Kort na zijn priesterwijding kreeg Vaessen opdracht van aartsbisschop-coadjutor Mgr. Alfrink verder te studeren aan de Pauselijke Universiteit Sint Thomas van Aquino in Rome, beter bekend als het Angelicum. Hier promoveerde hij op 6 juni 1956 cum laude op het proefschrift Die Stellung der Frau, theologische Betrachtungen nach der Lehre der Heiligen Schrift und des kirchlichen Lehramtes.

Na zijn promotie keerde hij terug naar Nederland, waar hij van september 1956 tot september 1957 kapelaan in Kilder was onder pastoor Korrel. Hij was er de opvolger van kapelaan Drieman en werd zelf opgevolgd door kapelaan Van Beek.

Pastoor Vaessen in 1978 bij de uitreiking in zijn kerk van een pauselijke onderscheiding aan een van zijn parochianen.

In 1959 werd hij aalmoezenier van de internationale katholieke jeugdbeweging Fédération Catholique de la Jeunesse. Deze functie, die hij tot 1969 vervulde, bracht hem de kerkelijke titels monseigneur en kamerheer van paus Paulus VI. Hij heeft de titel Mgr. en het recht om in het paars gekleed te gaan echter nooit gebruikt.

In 1968 werd hij pastoor van de parochie O.L.V. ten Hemelopneming in De Meern. Een van zijn eerste kapelaans was W.H. Heuver, die in augustus 1969 van de Sint Martinusparochie in Beek werd overgeplaatst naar De Meern. In 1986 werd pastoor Vaessen tevens deken van het dekenaat Montfoort.

Als deken zat pastoor Vaessen in het bestuur van het Sint Antoniusziekenhuis, dat juist in die jaren van Utrecht verhuisde naar een nieuw gebouw in Nieuwegein. Ook was hij rechter bij de Kerkelijke Rechtbank van het aartsbisdom Utrecht.

In april 1989 werd hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

In maart 1991 onderging hij in het Sint Antoniusziekenhuis een geslaagde hartoperatie. In april van dat jaar ging hij, zoals hij al eerder had besloten, met emeritaat. Hij bleef in De Meern wonen.

Hij overleed in het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein op 7 maart 2007, 85 jaar oud. Op 12 maart werd hij begraven op het parochiekerkhof in De Meern.

In december 2021 werd Peter Ambting uit Beek pastoor in De Meern.

Bronnen