Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Waterleiding Oostelijk Gelderland

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Opjaagstation 'De Reeven' van de WOG te Azewijn

De N.V. Waterleiding Oostelijk Gelderland (WOG) verzorgde de drinkwatervoorziening in, zoals de naam zegt, oostelijk Gelderland. De WOG werd opgericht in 1934, maar het zou nog tot 1967 duren voor ook de laatste woningen in super-onrendabele gebieden, die niet over een eigen pompinstallatie beschikten, op het waterleidingnet waren aangesloten.

De N.V. Waterleiding Oostelijk Gelderland bestond tot en met 1996. Op 1 januari 1997 ging de holding Waterbedrijf Gelderland van start. De Waterleiding Oostelijk Gelderland en de Waterleiding Maatschappij Gelderland (WMG) bleven daaronder als twee werkmaatschappijen functioneren. In december 1997 werd door ondertekening van de fusie-akte de juridische integratie een feit.

In 2001 werd de basis gelegd voor de vorming van een nog groter drinkwaterbedrijf door de instemming van de aandeelhouders met de onderzoeksopdracht naar de fusiemogelijkheden voor Waterbedrijf Gelderland, Waterleiding Maatschappij Overijssel (WMO) en Nuon. In 2007 kwam een fusie tot stand tussen het uit de fusie van Waterbedrijf Gelderland, Waterleiding Maatschappij Overijssel en Nuon Water ontstane waterbedrijf Vitens en de Hydron-bedrijven Flevoland en Midden-Nederland.

Bronnen