Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Westerholt-Gysenberg, Wilhelmina Carolina van

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Wilhelmina Carolina van Westerholt-Gysenberg was bij de opheffing van het Stift Elten op 18 maart 1811 een van de zes laatste stiftsdames. Ze was toen pas negen jaar oud.

Wilhelmina werd in 1801 geboren als dochter van Maximiliaan Frederik van Westerholt-Gysenberg en Friederike Carolina Josepha van Bretzenheim. Haar vader was opperstalmeester van de groothertog van Berg, die haar op 10 februari 1808 als kanunnikes in het Stift werd liet opnemen. De groothertog van Berg was Joachim Murat, een zwager van keizer Napoleon en de vader van abdis Letizia.

Joachim Murat tekende het besluit in zijn paleis in Parijs (niet in Düsseldorf, de hoofdstad van het groothertogdom Berg). Hij kon dit doen omdat het Stift Elten tot het groothertogdom Berg behoorde. De aanhef van de akte luidt:

Joachim par la grâce de Dieu grand Duc de Berg, Prince et Grand-Admiral de France
Voulant donner au Comte de Westerholt, notre grand Ecuyer une preuve de notre bienveillance pour sa famille Nous avons décrété et décrétons ce qui suit.

Hierna volgt een viertal artikelen die de intrede regelen. Waarschijnlijk was Wilhelmina de laatste die intrad in het Stift Elten. Haar vader en groothertog Joachim moeten op dat moment op z'n minst al hebben kunnen vermoeden dat het tijdperk van damesstiften zijn einde naderde. Als stiftsdame ontving Wilhelmina nog een prebende (een inkomen), dus er was nog een financieel voordeel stiftsdame in Elten te zijn. Wellicht werd Wilhelmina ook als speelkameraadje van de abdis naar Elten gestuurd. Abdis Letizia was amper een jaar jonger dan Wilhelmina.

Het is de vraag of de beide meisjes daadwerkelijk in Elten verbleven. Als dit zo was, dan zijn zij daar maar een halfjaar samen geweest. Abdis Letizia vertrok namelijk al gauw naar Napels nadat haar vader op 1 augustus 1808 door Napoleon tot koning van het gelijknamige koninkrijk was benoemd. Dit was net als het groothertogdom Berg en het koninkrijk Holland een Franse vazalstaat.

Wilhelmina's vader werd benoemd tot grootmeester van het paleis des konings in Napels, maar het is onduidelijk of, en zo ja hoelang hij dit ambt heeft uitgeoefend. Het kan zijn dat Wilhelmina nog enige tijd in Napels heeft gewoond, maar over haar verdere levensloop is geen informatie gevonden.

Bronnen

  • Op Google Books:
    • Het necrologium en het tynsboek van het adelijk jufferen-stift te Hoog-Elten, medegedeeld uit het onuitgegeven oorspronkelijk handschrift, benevens ene geschiedenis der Abdij, N.C. Kist; Leiden (1853), blz. 60
    • Das fürstliche Stift Elten. Aus authentischen Quellen, A. Fahne, Bonn, Brüssel und Köln (1850), blz. 53–54
    • Genealogisches Taschenbuch der deutschen gräflichen Häuser auf das Jahr 1853, Justus Perthes, Gotha (1853), blz. 808–809
  • Diverse genealogische websites