Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

's-Heerenbergsche Courant

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
's-Heerenbergsche Courant0010 (Large).JPG

’s-Heerenbergsche Courant zaterdag 16 februari 1907, 3e Jaargang.

Voorwoord,

Er was een groot gekostumeerd feest (vastenavond) met meer dan 300 mensen in de zaal . Frans Bernards lag ziek op bed en is op deze avond gestorven, de mensen moesten de zaak verlaten. Hij liet zijn vrouw Johanna (Hanne)Bernards-Derksen achter met vier kinderen. Zijn graf is op het kerkhof achter de Goede Herder in 's-Heerenberg (het enige graf naar de bushalte toe).


Er staat geschreven: Donderdag jl. werd alhier onder vele blijken van belangstelling ter aarde gesteld het stoffelijk overschot van de heer Frans Bernards directeur van de ’s-Heerenbergse Harmonie. De harmonie heeft hare dirigent grafwaarts gedragen, men kan het de leden aanzien wat er in hun hart omging bij de laatste eer die ze hem bewezen. Niet alleen zij waren zichtbaar aangedaan, maar allen, zowel in als buiten de stoet, toen men deze dode grafwaarts bracht. Zijn echtgenote verliest aan hem een goed echtgenoot, zijn kinderen een liefhebbend vader, ’s-Heerenberg een geliefd burger die zich bij een ieder geliefd wist te maken. Menigeen had past zijn geliefd kind, een ander zijn vader, een derde weder een ander familie lid door de dood verloren en allen storten hete tranen bij het horen van de treurige muziek. Op het kerkhof werd na afloop der ceremonie nog een laatste vaarwel gespeeld en de plechtigheid was afgelopen. Rust wel, geachte dode, zo vroeg werd gij reeds weggerukt uit uw familiekring, die u zo node kon missen. We hadden nog zulk grote verwachtingen van hem, God heeft anders beschikt, hij ruste in vrede. De heer F.Bernards werd op 14 december geboren. Vroeger lid van het oude muziekkorps. Wist zich door eigen studie op te werken tot dat hij zich op tegenwoordige hoogte bevond. Muziek was zijn alles,het oprichten van de ’s-Heerenbergse harmonie was zijn werk. Ofschoon hij met vele moeilijkheden te kampen had. En dit korps mocht zich laten horen, dit bewezen nog de optochten ter gelegenheid van de vastenavond, gehouden met zijn mars ,,Groeten aan ’s-Heerenberg ”heeft hij zijn eerst en laatste muziekstuk geschreven. Wie had kunnen denken, toen wij voor enige weken schreven om als blijk van hulde voor de ’s-Heerenbergse componist, het concert met een zo groot mogelijk bezoek te vereren, dat wij hem zo spoedig verloren. Goed voor de dag komen was zijn leus, op aandringen om het korps te maken tot een korps voor allen en in navolging van grotere plaatsen volksconcerten te geven tegen een klein entree, was zijn antwoord, Eerst moeten mijn rekruten goed geschoold zijn en dan…, dit dan mocht hij niet meer beleven, hij is er niet meer, toch zal hij nog lang in de harte van alle stadsgenoten blijven voortleven en vooral in die der leden van de harmonie.Zij verliezen in hem hun leider en vriend, dus vooral voor hen een grote slag. De harmonie zal onderleiding van de heer H.Derksen voor blijven bestaan, hopen wij dat hij een waardig opvolger van zijn voorganger moge worden. Nog delen wij als curiositeit mede, dat de heer Bernards behalve een bekwaam musicus nog de volgende ambachten uitoefende: leidekker, metzelaar, barbier, slachter, winkelier, herbergier, en pachter van het gebouw dat toen aan het St.Antonius-gilde behoorde. In alle vakken was hij bedreven.Op de pagina Grand Café De Snor wordt naar deze krant verwezen. De 's-Heerenbergsche Courant bestond al in 1907 en werd uitgegeven door Drukker-Uitgever Germs Fhzn,Stoomdrukkerij Doesburg 3e JaargangBron

  • Archief Benny Schuurman (B.C.J.A)