Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Bernards, Johannes Franciskus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze foto hangt bij de Snor, de zaak die hij toentertijd pachte, waar hij woonde en waar hij overleden is.

Frans Bernards werd geboren op 14 december 1870 als zoon van Jan Bernards en Soffia Ketterman. Op 30 october 1893 trouwde hij met Johanna Christina Derksen, geboren op 23 Januari 1875 te 's-Heerenberg als dochter van Hendrikus Wilhelmus Derksen en Willemina Koops.

Uit dit huwelijk kwamen zeven kinderen, allen geboren in Bergh.

  1. Johannus Wilhelmus, 27 juli 1894-1956
  2. Everhardus Hendrikus, 20 september 1896-1898
  3. Maria Sophia Hendrika, 12 september 1898-1997
  4. Hendrikus Bernardus Maria, 13 september 1900-1947
  5. Andreas Wilhelmus Antonius Maria, 14 maart 1902-1904
  6. Andreas Wilhelmus Antonius Maria,1904-1905
  7. Christina Bernadina Maria, 28 september 1905-1995

Frans Bernards overleed op 11 februari 1907, 36 jaar oud. Hij werd begraven op het oude kerkhof in 's-Heerenberg. Door de aanleg van de bushalte is zijn graf daar nu het enige achter het monument van de Goede Herder, in het enige graf achter de bushalte.

Zijn bidprentje
Zijn graf
De tekst op zijn graf

De tekst op zijn grafsteen luidt:

Bid voorde Ziel van Zaliger Johannus Franciskus Bernards
Echtgenoot van Johanna Christina Derksen
Dirgent der Harmonie
geb.14 dec. 1870
overl. 11 feb. 1907

Zijn weduwe Hanne Derksen is later getrouwd met Gerrit Schuurman. Haar vader Hendrikus Wilhelmus Derksen (zoeaaf) ligt in het familiegraf begraven, achter Frans Bernards. Johanna Derksen overleed op 26 juli 1951 en ligt op het andere, toentertijd katholieke kerkhof, thans algemene begraafplaats begraven bij haar tweede man Gerrit Schuurman.

Frans Bernards (links) met zijn vrouw en kinderen
Jan Bernards stuurde zijn moeder Hanne Bernards-Derksen vanuit Brunssum een kaart met portretfoto's van hemzelf, zijn vrouw en zoon Frans

Trouwfoto's dochters en kaart schoonvader Hent Derksen

Zijn begrafenis

Op 11 februari 1907 was er een groot gekostumeerd feest (vastenavond) met meer dan 300 mensen in de zaal. Frans Bernards lag ziek op bed en is op deze avond gestorven, de mensen moesten de zaak verlaten. Hij liet zijn vrouw achter met vier kinderen. De 's-Heerenbergsche Courant schreef over zijn begrafenis het volgende.

Donderdag jl. werd alhier onder vele blijken van belangstelling ter aarde gesteld het stoffelijk overschot van de heer Frans Bernards directeur van de 's-Heerenbergse Harmonie. De harmonie heeft hare dirigent grafwaarts gedragen, men kan het de leden aanzien wat er in hun hart omging bij de laatste eer die ze hem bewezen. Niet alleen zij waren zichtbaar aangedaan, maar allen, zowel in als buiten de stoet, toen men deze dode grafwaarts bracht. Zijn echtgenote verliest aan hem een goed echtgenoot, zijn kinderen een liefhebbend vader, 's-Heerenberg een geliefd burger die zich bij een ieder geliefd wist te maken. Menigeen had pas zijn geliefd kind, een ander zijn vader, een derde weder een ander familielid door de dood verloren en allen stortten hete tranen bij het horen van de treurige muziek.
Op het kerkhof werd na afloop der ceremonie nog een laatste vaarwel gespeeld en de plechtigheid was afgelopen. Rust wel, geachte dode, zo vroeg werd gij reeds weggerukt uit uw familiekring, die u zo node kon missen. We hadden nog zulk grote verwachtingen van hem, God heeft anders beschikt, hij ruste in vrede.
De heer F. Bernards werd op 14 december 1870 geboren. Vroeger lid van het oude muziekkorps. Wist zich door eigen studie op te werken tot dat hij zich op tegenwoordige hoogte bevond. Muziek was zijn alles, het oprichten van de ’s-Heerenbergse harmonie was zijn werk. Ofschoon hij met vele moeilijkheden te kampen had. En dit korps mocht zich laten horen, dit bewezen nog de optochten ter gelegenheid van de vastenavond, gehouden met zijn mars ,"Groeten aan ’s-Heerenberg" heeft hij zijn eerst en laatste muziekstuk geschreven. Wie had kunnen denken, toen wij voor enige weken schreven om als blijk van hulde voor de 's-Heerenbergse componist, het concert met een zo groot mogelijk bezoek te vereren, dat wij hem zo spoedig verloren.
Goed voor den dag komen was zijn leus, op aandringen om het korps te maken tot een korps voor allen en in navolging van grotere plaatsen volksconcerten te geven tegen een klein entree, was zijn antwoord. Eerst moeten mijn rekruten goed geschoold zijn en dan…, dit dan mocht hij niet meer beleven, hij is er niet meer, toch zal hij nog lang in de harte van alle stadsgenoten blijven voortleven en vooral in die der leden van de harmonie. Zij verliezen in hem hun leider en vriend, dus vooral voor hen een grote slag.
De harmonie zal onder leiding van Johanna Christina Derksen, de heer H. Derksen, voort blijven bestaan, hopen wij dat hij een waardig opvolger van zijn voorganger moge worden.
Nog delen wij als curiositeit mede, dat de heer Bernards behalve een bekwaam musicus nog de volgende ambachten uitoefende: leidekker, metzelaar, barbier, slachter, winkelier, herbergier, en pachter van het gebouw dat toen aan het St.Antonius-gilde behoorde. In alle vakken was hij bedreven.

Johanna Christina Derksen hertrouwde met Gerrit Schuurman. Uit dit huwelijk werden nog eens 4 kinderen geboren.

Bron