Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Schuurman, Gerhardus Wilhelmus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Opa.jpg
Jan, Willem, Mia en Anton.

Gerrit Schuurman

Herbergier concert en bioscoopzaal Bazar barbier enz.

Luchtfoto 1928 .jpg

Gerhardus Schuurman, *18-11-1881 te 's-Heerenberg, † 28-07-1964 te 's-Heerenberg, 83 jaar. Zoon van Jan Schuurman en Hendrina Engelen. In 1909 gehuwd met Johanna Derksen, *23-01-1875 's-Heerenberg, † 26-07-1951 te 's-Heerenberg, 76 jaar. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren.

 • Jan Schuurman *18-02-1910 - Conrector - leraar Grieks en Latijn - Carmellyceum Oldenzaal, † 25 februari 1996 te Oldenzaal.
 • Willem Schuurman *07-02-1912 - Zakenman - 's-Heerenberg, † 5 mei 1993
 • Anton Schuurman *02-03-1914 - Zakenman - 's-Heerenberg, † 13 november 2000 en begraven op 18 november op de Algemene Begraafplaats.
 • Mia Schuurman *26-11-1920 - Wijkverpleegkundige - Amersfoort, † 24 april 2014 en begraven op 29 april 2014 te Amersfoort.

Zijn ouders

De ouders van G.W.Schuurman waren:

 • Johannus Schuurman, *12-05-1844 te 's-Heerenberg, †18-03-1919 te 's-Heerenberg, 75 jaar
 • Hendrina Engelen, * 26-02-1849 te 's-Heerenberg, †03-03-1925 te 's-Heerenberg, 76 jaar

Zij zijn getrouwd op 17-08-1877.

Onderscheidingen

G.W. Schuurman, zijn zoon Willem en zijn dochter Mia hebben allen een pauselijke onderscheiding ontvangen. In volgorde Benem Merenti, Orde van Sint-Silvester en Pro Ecclesia et Pontifice.

Beeldmateriaal

De eerste advertentie komt uit een boekje dat gedrukt is bij Uitgevers Maatschappij C. Misset Doetinchem (tussen 1915 en 1920) met waarschijnlijk de titel Gids voor 's-Heerenberg (het eerste blad van het boekje ontbreekt, maar bij een van de foto's van Zeddam staat deze titel).

De eerste foto is in de Molenpoortstraat, waar eerst kapper Beijer en later kapper Wolters hun zaak hadden. Zij betaalden maandelijks fl 5,-- huur aan de heer G. Schuurman.

Rechts staat Hendrik Bernards, die later met zijn zaak naar de Zeddamseweg verhuisde. Toen vestigde Willem Schuurman er de Bazar (deze bazar was eerst aan de Molenstraat 2.

Willem is een zoon van G. Schuurman en Johanna Derksen en Hendrik is zoon van Johanna Schuurman-Derksen uit het eerste huwelijk met Johannes Franciskus Bernards.

De tweede foto is in de Klinkerstraat (Het Gangetje, Emmeriksgengske). Hier had G. W. Schuurman drie woningen, waarvoor de huur destijds fl 2.50 was. Deze waren particulier verhuurd.

Hier heeft Willem Schuurman in de jaren 50 zijn speelgoedwinkel gebouwd.

Thans is van dit alles niets meer over, de panden zijn verwijderd voor het Masterplan.

Het pand aan de Molenstraat is er nog wel, althans het voorste gedeelte, de bioscoopzaal met daar achter twee woningen is afgebroken en opnieuw opgebouwd tot een mooie zaal De Foyer genoemd, na de ruimte die gebruikt werd in de pauze van de film, waar men dus wat nuttigen kon.

Op het eigendomsbewijs

Gedateerd 9 mei 1915 van den Heer Gerhardus Wilhelmus Schuurman te 's-Heerenberg, opgemaakt ten kantore van den Notaris G. Knot te 's-Heerenberg, staat dat het eigendom bestaat uit: het pand, bevattende winkel, café, zaal en woningen aan de Molenstraat en daarachter gelegen erf en tuin te 's-Heerenberg, Sectie H, nummers 679, 667 en 668, groot 15 aren 90 centiaren.

Achter de zaal waren nog twee woningen, die in de jaren 50 nog werden verhuurd aan de familie Litjes aan de Walstraat en de andere aan de wallenkant aan mevrouw Polman. Later zijn deze woningen onbewoonbaar verklaard (ze waren niet meer bij de tijd).


Op het zelfde eigendomsbewijs staat beschreven:

Voor mij Gerhard Knot notaris ter standplaats 's-Heerenberg verschenen de Heeren

 1. Willem Theodorus Bosman, voerman
 2. Johannes Hendrikus Hoffs, metselaar
 3. Gerhardus Johannes Hakfoort, arbeider
 4. Johannes Theodorus Schuurman, metselaar
 5. Johannes Willibrordus Welting, verver
 6. Antonius Welting, metselaar
 7. Johannes Hendrikus Antonius Booms, brievenbesteller
 8. Gradus Johannes Spikers, timmerman
 9. Theodorus Johannes van Halteren, metselaar

allen wonende te 's-Heerenberg;

 • de eerste als directeur met den titel van kapitein
 • de tweede als onder directeur met den titel van luitenant
 • de derde als assistent met den titel van vaandrig
 • de overige als tezamen vormende de raad van bestuur tezamen uitmakende het bestuur der vereeniging De Broederschap van Sint Antonius gevestigd te 's-Heerenberg en als zoodanig die vereeniging is erkend bij Koninklijk besluit van 4 juni achttienhonderd zeven en negentig nummer 63.

De comparanten verklaarden in hunne vermelde hoedanigheid te hebben verkocht aan den Heer Gerhardus Wilhelmus Schuurman winkelier en herbergier wonende te 's-Heerenberg.

Graafschapbode 28-10-1913

Origineel artikel
— De wielrijdersvereeniging 's Heerenberg vierde Zondag haar jaarfeest, waartoe zij verschillende zustervereenigingen uitgenoodigd had. Zij had bij die gelegenheid een betrouwbaarheidsrit uitgeschreven van Apeldoorn naar hier, benevens een wedstrijd in kunstrijden. Nadat de renners binnen waren, werd er optocht door de stad gehouden, waarna men naar 't lokaal van den heer Schuurman reed, waar 't kunstrijden plaats vond. De voorzitter, de heer M. Rozie, roept den aanwezigen het welkom toe, in de eerste plaats den eere-voorzitter, den edelachtbaren heer burgemeester. Hij wijst er op, dat de wielersport hier zoo goed vooruitgaat, en hoopt op verderen steun der'aanwezigen, waarna hij verzoekt een driewerf hoera uit te brengen op den eere-voorzitter. Deze dankt voor de woorden, tot hem gericht, en zegt, dat 't hem een aangename taak is, hier de prijzen te mogen uitreiken. Een vereeniging toch als deze werkt mede tot verhooging der lichaamskracht en kweekt durf en moed. Hij wenscht der vereeniging een langen levensduur, en dat zij steeds moge groeien en bloeien. Hierna begon het kunstrijden. Alles op te noemen zou te veel zijn, daarom volstaan wij er mede, hier en daar iets aan. te stippen. De verschillende vereenigingen uit 's Heerenberg, Netterden bij cleve, Lohith en Huthum reden in één woord prachtig en 't was verbazend welke kunsten hij op de fiets uitvoerden. Tot toegift werd er nog een partij polo gespeeld tusschen Huthum en 's Heerenberg, welke eerstgenoemde won met 4—o, waarna de plaatselijke vereeniging nog een paar prachtige groepen te zien gaf, met bengaalsche verlichting. Na afloop reikte de eere-voorzitter de prijzen uit, welke als volgt gewonnen waren: Afstandsrit: eerste prijs F. Frech, sHeerenberg; 2de W. Visser, Zeddam; 3de A. Lamera, Zeddam. Bloemencorso: eerste Lobith, 2de Netterden. Slingerrijden: eerste Lobith, 2de Netterden. Kunstrijden eerste Netterden, 2de Huthum. — De 's Berghsche Voetbalclub speelde Zondag tegen „Achilles" te Zevenaar, welken wedstrijd zij met het verbazende resultaat van 10—4 won. Voorwaar een kranige prestatie. —

Zie ook

Bron