Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Coöperatieve Boerenleenbank Azewijn

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Oprichting

De tekst van de notariële akte

De Coöperatieve Boerenleenbank te Azewijn is per notariële akte, verleden voor notaris H.P.A. Nabbe, te Gendringen opgericht op 15 maart 1901 en vervolgens gepubliceerd in de Staatscourant van 5 en 6 april 1901 no. 80.

De Coöperatieve Boerenleenbank werd per 1 januari 1976 ontbonden ingevolge het genomen besluit van de ledenvergadering op 26 augustus 1975. De leden konden daarna kiezen: óf de relatie voortzetten met de Raiffeisen-Boerenleenbank Zeddam, óf met de Raiffeisenbank 's-Heerenberg.

Soort bedrijf: Spaar- en uitleenbedrijf, gevestigd Azewijn 26.

 • Artikel 14: Het beheer van de vereniging wordt gevoerd door:
 1. het Bestuur
 2. een Kassier
 3. de Raad van Toezicht
 • Artikel 15: De Bestuursleden, de kassier en leden van de Raad van Toezicht worden op de algemene vergadering uit en door de leden met meerderheid van stemmen gekozen.
 • Artikel 16: Bestuur en RvT bedienen hun ambt zonder bezoldiging.


Het bestuur in 1921

 • Azewijn 47
 • Azewijn 24
 • Azewijn 59

Raad van Toezicht in 1921

 • Franciscus Wilhelmus Alofs
 • Gerhardus Hermanus te Wiel
 • Sibrand Andries de Lange
 • Azewijn 64
 • Azewijn 27
 • Azewijn 54

Kassier in 1921 was Bernardus Johannes te Wiel, Azewijn 26. Zijn salaris was in dit jaar ƒ 300,-, in 1923 ƒ 425,-, vanaf 1925 ƒ 500. Hij was gerechtigd tot het kwiteren voor spaargelden, aflossingen van voorschotten, stortingen in rekening en rentebetalingen. In 1947 wordt hij opgevolgd door Alfonsus Maria Bernardus te Wiel, Azewijn 27.

De tekst van de notariële akte
De tekst van de notariële akte

Op 14 december 1925 zijn de statuten per notariële akte gewijzigd. De toenmalige bestuursleden waren:

 • Azewijn 47
 • Azewijn 24
 • Azewijn 101

Ledenlijst 1925

 • Alofs F.W.
 • Alofs J.H.
 • Amting B.J.
 • Amting J.
 • Beijer A.
 • Beijer F.H.
 • Beijer G
 • Beijer W.
 • Beijer, wed. G.
 • Berendsen A.E.
 • Berntsen C.
 • Berntsen G.
 • Berntsen H.Th.
 • Berntsen, wed. J.H.
 • Berntsen, wed. W.
 • Bond A.B.J.
 • Brandts E.A.A.
 • Bultink H.W.
 • de Lange S.A.
 • Dijker H.W.
 • Dijker P.J.
 • Evers W.
 • Garben J.
 • Gerritsen H.
 • Gerritzen J.W.
 • Gerritzen, wed. A.
 • Hansen, wed. H.
 • Harmsen W.W.
 • Helmers H.B.
 • Hendriksen H.A.
 • Hesseling J.W.
 • Hettelaar F.
 • Hettelder J.G.
 • Hoegen, wed. H.C.
 • Hooijman v.d. Berg Th.
 • Jansen H.
 • Joling J.
 • Kempers W.
 • Ketelaar A.
 • Ketelaar A.A.
 • Ketelaar A.E.
 • Klabers B.
 • Köster A
 • Lankhorst H.I.
 • Lensing F.J.
 • Lucassen A.W.H.
 • Messing, wed. W.
 • Otten W.Th.
 • Overbeek J.
 • Peters J.
 • Pruijs H.H.
 • Röttger H.B.
 • Rutjes G.
 • Schenning A.
 • Schleedoorn A.H.
 • Schoemaker Th.J.
 • Scholten B.J.
 • Sinderink A.G.
 • Staal H.J.
 • te Kaat Th.
 • te Wiel B.J.
 • te Wiel G.H.
 • te Wiel Th.
 • ten Have Th.J.
 • Thomassen H.
 • Thomassen W.B.
 • Thus J.H.
 • van Brandenburg W.J.
 • Venes G.B.
 • Verheij B.
 • von Wezel H.
 • Weijers B.A.
 • Welling Th.J.
 • Wezendonk G.J.F.
 • Winters, wed. J.
 • Wissink L.
 • Wolters B.
 • Wolters G.
 • Wolters Th.

In 1930 trad Antonius Hermanus Hoegen, Azewijn 100, en in 1936 Alfonsus Marie Bernardus te Wiel, Azewijn 27, aan als lid van de Raad van Toezicht.

Goedkeuring Balans 1939

P193-Az-coöp.BLB.jpg


Jaarverslag 1942

P217-Az-coöp.BLB.jpg
P220-Az-coöp.BLB.jpg


Het bestuur in 1946

 • Azewijn 101
 • Azewijn 47
 • Azewijn 7
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Bestuurder

Raad van Toezicht in 1946

 • Antonius Hermanus Hoegen
 • Johannes Hermanus Alofs
 • Johannes Overbeek
 • Azewijn 100
 • Azewijn 64
 • Azewijn 46
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Commissaris

Mutaties Raad van Toezicht:

Op 29 december 1958 werd per notariële akte de naam gewijzigd in Coöperatieve Boerenleenbank te Azewijn en Omstreken.

In 1967 werd het kantoor verplaatst van de Eerlandsestraat 11 naar de Gendringseweg 4.

Stichting Spaarbank der Cooperatieve Boerenleenbank “Azewijn en Omstreken”

De Stichting is opgericht in 1925 en gevestigd ten kantore van de Bank.

Artikel 3:
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van sparen en tracht dit doel te bereiken door:

 1. in het algemeen door het aanwenden van alle wettige middelen, welke het bestuur dienstig zal achten tot het bereiken van het gestelde doel.
 2. door het aan een ieder gelegenheid geven om tegen rentevergoeding spaargelden bij haar in te leggen op de wijze, zoals zulks bij een spaarbank geschiedt.

Artikel 5:

 1. de stichting wordt bestuurd door een bestuur onder toezicht van een raad van toezicht.
 2. het bestuur wordt ambtshalve gevormd door het bestuur van de bank.
 3. de raad van toezicht wordt ambtshalve gevormd door de raad van toezicht van de bank.
 4. de leden van het bestuur en van de raad van toezicht der stichting genieten als zodanig geen bezoldiging.

Net als de Coöperatieve Boerenleenbank werd de Stichting Spaarbank per 1 januari 1976 ontbonden ingevolge het genomen besluit van de ledenvergadering op 26 augustus 1975.

Beeldmateriaal

De Graafschapbode van 8 januari 1932
De Graafschapbode van 12 januari 1945

Bronnen