Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Knoppien, Lubbertus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Huisarts in 's-Heerenberg

Lubbertus Knoppien was huisarts in 's-Heerenberg. Hij werd op 14 mei 1889 geboren in Den Haag als zoon van Albert Knoppien en Hillechina Tjeetska Hardenberg. Hij trouwde op 14 september 1921 in Nijmegen met Alberdina Wilhelmina Johanna Went, geboren op 9 augustus 1897 in 's-Heerenberg.

Knoppien is vermoedelijk in 1910 in 's-Heerenberg aangekomen als opvolger van dokter Schikker. Hij was toen net 21 jaar oud. Aanvankelijk woonde hij in Hôtel Bosman aan de Marktstraat. Een andere huisarts in 's-Heerenberg was destijds dokter Taconis, die in november 1914 gemobiliseerd werd in verband met de kort daarvoor uitgebroken Eerste Wereldoorlog. Knoppien heeft toen Taconis' patiënten overgenomen.

Knoppien verhuisde in januari 1920 van Hotel Bosman naar Hotel de Molenpoort. Of hij in die beide hotels ook zijn spreekuur hield, is niet geheel duidelijk, maar op zekere dag had hij zijn praktijk in het pand Oudste Poortstraat 13-15. Hij was belast met de medische zorg van de Compagnie 's-Heerenberg van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm toen deze van 24 tot 27 maart 1920 gemobiliseerd was.

In januari 1928 heeft hij dit huis verkocht aan meester Klaassen om datzelfde jaar een nieuwe dokterswoning te laten bouwen. Dit is het huis met het adres Emmerikseweg 2. Hij noemde het Papaver, mogelijk in een verwijzing naar zijn beroep, want uit de papaver worden onder meer opium, morfine en codeïne gewonnen.

Huize Papaver was een ontwerp van de Limburgse architect Alphons Rats, die ook de verbouwing van het huis aan de Oudste Poortstraat op zijn naam heeft staan. Op kosten van dokter Knoppien en meester Klaassen gezamenlijk is dit pand verbouwd tot een driedubbel woonhuis.

In 1920 werd hem tegelijk met Meijer Pienas en een niet met name genoemde persoon het erelidmaatschap Sociëteit De Vriendschap toegekend.

Op 12 maart 1925 hield hij bij Bergh Opwaerts een lezing. Na de introductie door dominee Zeydner, destijds voorzitter van Bergh Opwaerts, sprak dokter Knoppien over het ontstaan, de gevolgen en vooral wat er gedaan kon worden ter bestrijding van tuberculose. Later op de avond illustreerde zijn verhaal aan de hand van lichtbeelden.

Het zal deze auto zijn waarmee dokter Knoppien
in juni 1928 een ongeluk had in Beek.

Zie krantenbericht van 15 juni 1928
Knoppien kl.jpg

Controlerend geneesheer bij de RVB

Na bijna twintig jaar in 's-Heerenberg werd dokter Knoppien per 15 februari 1930 benoemd tot controlerend geneesheer bij de Rijksverzekeringsbank met standplaats Amsterdam. In verband met zijn komende vertrek werd er een comité gevormd om hem te eren. Aldus kon dominee Sasse hem bij zijn afscheid een schilderij van Huis Bergh overhandigen en een album met de handtekeningen en zo veel mogelijk foto's van zijn patiënten en andere personen die hem wilden eren. Verder bevatte het album foto's van de mooiste plekken in Bergh. Bovendien werd hem een serenade gebracht door de Harmonie Bergh.

Zijn huisartsenpraktijk heeft hij overgedragen aan dokter Kok.

Dokter Knoppien is zijn verdere loopbaan als controlerend geneesheer bij de Rijksverzekeringsbank blijven werken. In november 1932 werd zijn standplaats Rotterdam, vanwaar hij in augustus 1936 werd overgeplaatst naar Arnhem. Hij woonde daar zo dicht bij 's-Heerenberg dat hij op 30 november 1937 nog een lezing kon komen houden bij Bergh Opwaerts. Na de introductie door dominee Stapert, die toen voorzitter was, begon dokter Knoppien zijn lezing. Net als in 1925 sprak hij over het ontstaan, de gevolgen en vooral wat er gedaan kon worden ter bestrijding van tuberculose. Na de pauze illustreerde zijn verhaal weer aan de hand van lantaarnplaatjes.

Dokter Knoppien overleed op 3 juli 1952 op 63-jarige leeftijd in Arnhem. Op 7 juli werd hij ter aarde besteld op de algemene begraafplaats Moscowa in Arnhem.

Krantenberichten

Onderstaande krantenartikelen komen alle uit De Graafschapbode. Klik op de artikelen voor een vergroting.

Bronnen

 • Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
  • Toegangsnummer 1047: Sociëteit De Vriendschap te 's-Heerenberg, 18652000, inventarisnummer 67: Stukken betreffende verlening en aanvaarding van erelidmaatschap door de heren Meyer Pienas, Knoppien en N.N, 1920.
  • Toegangsnummer 0159: Gemeentebestuur Bergh, (1811) 1821-1942 (1971), inventarisnummer 2051: Dossier van kwesties tussen de burgemeester en L. Knoppien, arts te 's-Heerenberg met tussenkomst van de commissaris der koningin ter zake:
   • - een klacht van de arts over de nalatigheid van de burgemeester bij een verzoek om financiële ondersteuning van een patiënt, 1925.
   • - de verplichting van L. Knoppien om zijn hond vast te leggen.
  • Toegangsnummer 1137, Gemeentebestuur Bergh, bouwvergunningen, 1908-1941, inventarisnummer 834: verbouwing tot 3 dubbel woonhuis
 • Artikelen uit De Graafschapbode van genoemde data op Delpher
 • Archieven.nl