Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Sliepenbeek, Antonia Rosa

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Antonia Rosa Sliepenbeek.jpg

Antonia Rosa Sliepenbeek was franciscanesse. Zij werd op 4 september 1864 geboren op de boerderij Goedborg aan de Hartjensstraat 1 in Lengel. Haar ouders waren Johannes Sliepenbeek en Johanna Berendsen. Zij was een tante van Antonetta Lamberta Maria Sliepenbeek.

Op 4 september 1877, haar dertiende verjaardag, werd zij uitgeschreven uit het bevolkingsregister van de gemeente Bergh wegens vertrek naar Woerden. Daar werd zij onder de naam Antonia Rosalia Sliepenbeek ingeschreven als leerlinge van de rooms-katholieke kostschool voor meisjes. Drie jaar later, op 18 augustus 1880, werd zij uitgeschreven een keerde terug naar huis. Haar jongere zussen Maria, Francisca en Josephina Allagonda zouden deze school ook doorlopen. Wat was de reden om de meisjes zo ver weg te sturen?

In 1884, toen zij twintig jaar was, trad zij in bij de congregatie van de Franciscanessen van Roosendaal. Dit is een andere congregatie dan die van de Franciscanessen van Heythuysen, die in 's-Heerenberg en Zeddam hebben gewerkt, en waarbij meerdere vrouwen uit Bergh zijn ingetreden. De Franciscanessen van Roosendaal werden naar de naam van hun klooster ook wel Franciscanessen van Mariadal genoemd. Zij behoren tot de Penitenten-Recollectinnen van de Reguliere Derde Orde van de Heilige Franciscus van Assisi. Voluit is de naam Franciscanessen Penitenten Recollectinnen der Onbevlekte Ontvangenis van de Congregatie van Roosendaal. Rika Gerritsen uit Beek is in 1911 bij deze congregatie ingetreden.

Op 8 september 1884 werd zij ingekleed en nam de kloosternaam Maria Valerie van het Heilig Kruis aan. Haar kloostergeloften legde zij op 30 mei 1887 af. Zij woonde daarna in de kloosters in Groenlo (1887–1889), Den Haag (1889–1897) en Amsterdam (1897–1915).

Het is niet bekend wat voor werk zuster Marie Valerie deed, maar het doel van haar congregatie was het geven van onderwijs aan meisjes, en de opvoeding van meisjes in internaten in weeshuizen in Nederland en de missie. Uit haar standplaatsen blijkt dat zij niet in de missie heeft gewerkt. In Den Haag gaf de congregatie les aan de Mariaschool, en in Amsterdam aan de Antoniaschool in de Haarlemmer Houttuinen.

Op 10 juni 1915 werd zij als Rosa Antonia Sliepenbeek – met haar voornamen omgedraaid – uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Amsterdam wegens vertrek naar Roosendaal. Zij werd daar opgenomen in het Sint Josephklooster, het verzorgingshuis van haar congregatie, en overleed daar op 12 oktober 1915, vijftig jaar oud. Ook in haar overlijdensakte én op haar bidprentje staan haar voornamen in de volgorde Rosa Antonia. Op 14 oktober werd zij begraven op de begraafplaats van het klooster.

Het "Register doodsoorzaken" van de toenmalige gemeente Roosendaal en Nispen vermeldt als haar doodsoorzaak "kanker van de mamma" ofwel borstkanker. Daar was in die tijd niets aan te doen.

Bronnen