Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Sterringa, Hermanus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Hermanus Sterringa was van 1947 tot 1954 predikant in Zeddam. Hij was de opvolger van dominee Van Dijk.

Zijn gezin

Sterringa werd op 4 oktober 1888 geboren in Leeuwarden als zoon van Gerben Sterringa en Jantje Acker. Op 13 september 1919 trouwde hij in Heerenveen, gemeente Schoterland, met Annigje Jongedijk, geboren op 29 oktober 1894 in Wijnjeterp, gemeente Opsterland, als dochter van Sierd Jongedijk en Wemmigje Walda.

Het echtpaar kreeg twee zonen.

  • Johan Willem, geboren op 19 juni 1920 in Herwen, overleden op 24 juli 1991 in Deventer.
  • Herman Evert, geboren op 19 maart 1922 in Herwen, overleden op 7 februari 1997 in Heerenveen. Hij was net als zijn vader predikant.

Zijn loopbaan

zijn standplaatsen

Sterringa studeerde theologie in Groningen. Daarna heeft hij in de volgende gemeenten gestaan (tussen haakjes het jaar van aantreden):

In Nederland:

In Nederlands-Indië:

  • Kota Radja, Noord-Sumatra (1927)
  • Magelang, Midden-Java (1929)
  • Semarang, Midden-Java (1930)
  • Fort de Kock, Midden-Sumatra (1931)
  • Verlof in Nederland juli 1933 – maart 1934
  • Magelang, Midden-Java (1934)

Terug in Nederland:

Nederlands-Indië

In 1927 werd Sterringa, zoals in 1914 ook zijn Zeddamse voorganger Van Dijk, bij koninklijk besluit benoemd tot predikant bij de protestantse kerken in Nederlands-Indië. Op 1 maart van dat jaar vertrok hij met zijn vrouw en zonen met het passagiersschip Grotius naar Batavia, waar zij op 3 april aankwamen. Zijn eerste preek in Indië hield Sterringa op 18 april (tweede paasdag) in de Willemskerk van Batavia. Een paar dagen later arriveerde hij met zijn gezin in zijn eerste Indische standplaats Kota Radja, de hoofdstad van de toenmalige residentie Atjeh en Onderhorigheden. Tegenwoordig heet de stad Banda Aceh.

Na Kota Radja volgden Magelang, Semarang en Fort de Kock (tegenwoordig Bukittinggi), waarna Sterringa en zijn gezin enige tijd met verlof in Nederland waren. Zijn kwamen in juli 1933 aan met de Baloeran en keerden in maart 1934 terug met de Christiaan Huygens. Sterringa werd toen herbenoemd in Magelang, waar hij nog ruim een jaar heeft gestaan tot zijn definitieve vertrek uit Indië op 3 juli 1935. De terugreis naar Nederland gebeurde, net als twee jaar eerder, met de Baloeran. De aankomst in Rotterdam was op 30 juli.

Terug in Nederland

Na terugkeer in Nederland heeft Van Dijk met zijn gezin in Leeuwarden gewoond tot hij in oktober 1935 predikant werd in Schalsum, een dorp in de Friese gemeente Franekeradeel. Al in deze tijd deed hij zijn bijnaam van reizende dominee eer aan door met zijn vrouw en een collega, dominee IJsbrandy van Grouw, en diens vrouw, een reis per auto door Duitsland te maken. Helaas kregen zij tussen Mainz en Wiesbaden een ongeluk. Het Algemeen Handelsblad en enkele Friese dagbladen van 20 april 1938 zijn niet eenduidig over de toedracht van het ongeval en de ernst van de verwondingen, maar naar verluidt moest dominee IJsbrandy in een ziekenhuis worden opgenomen met een hersenschudding en gekneusde ribben. Zijn reisgenoten kwamen er met lichtere verwondingen af, maar onduidelijk is of zij ziekenhuisverpleging nodig hebben gehad.

In augustus van 1938 nam Sterringa een beroeping aan in Etten, waar hij op 9 oktober zijn intrede deed. Hij bleef er tot zijn vertrek in het najaar van 1941 naar Garnwerd in de toenmalige Groningse gemeente Ezinge.

Predikant in Zeddam

In april 1947 werd Sterringa predikant in Zeddam. Het is onduidelijk waarom er sinds het vertrek van zijn voorganger Van Dijk bijna een jaar was verstreken, temeer daar Van Dijk al sinds 1 januari 1944 met emeritaat was. Hoe dan ook, erg geslaagd lijkt Sterringa's ambtsperiode niet te zijn geweest. Als "reizende dominee" was hij geregeld afwezig. Hoewel in zijn tijd de Hervormde Jeugdclub werd opgericht (nadere details hierover ontbreken), kwamen er nog maar drie kinderen naar de zondagschool. De overige gingen naar de zondagschool in Wijnbergen, die werd verzorgd door studenten van het protestantse internaat "Ruimzicht" in Doetinchem, dat een orthodoxere geloofsrichting aanhing. De drie kinderen die nog wel naar zijn zondagschool kwamen, zaten bij hem op de knie als hij zijn verhalen vertelde.

Op 7 september 1953 herdacht Sterringa zijn 40-jarig ambtsjubleum. Niet lang daarna, in januari 1954, ging hij met emeritaat en vertrok met zijn gezin naar de toenmalige Friese gemeente Utingeradeel. Zijn opvolger was dominee Veenendaal.

Sterringa overleed op 7 januari 1978 in Tiel, 89 jaar oud. Zijn vrouw was op 20 juli 1973 al in Leeuwarden overleden.

Bronnen