Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Walburg van Helmond

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Walburg van Helmond was de vrouw van Daem van den Bergh. Over haar afkomst is weinig bekend. Vermoedelijk was zij een (buitenechtelijke) dochter van een van de heren van Helmond uit het huis Cortenbach.

Haar huwelijk werd gesloten op 20 maart 1550, toen. Daem al vijftig jaar oud was. Zij ging bij haar man op de Boetselaersborg wonen. Het huwelijkscontract draagt de zegels van, ten eenre:

en ten andre van:

  • Joost van Cortenbach, heer van Helmond van 1534 tot 1560
  • Mr. Joost Cranenvelt, licentiaat in de rechten, Walburgs neef
  • Peter van Berckell

De aangekondigde ondertekening van Walburg ontbreekt.

Van Walburgs man zijn drie kinderen bekend, maar die werden al voor 1550 geboren. Haar huwelijk is kinderloos gebleven, maar dit sluit op zich niet uit dat ze wel de moeder is van (een of twee van) Daems kinderen.

Op 10 november 1551 verleenden Walburg en haar man elkaar het vruchtgebruik van hun eigendommen in de graafschap Bergh en in de heerlijkheid Helmond. Naast een aantal weilanden en hun "overige eigendommen" noemt de akte de bouwhof Lugtenakker in Azewijn en een bouwhof zonder naam in Wijnbergen.

Daem overleed tussen 14 en 24 juni 1555, waarna Walburg het beheer van hun Berghse goederen heeft overgenomen. Het archief van Huis Bergh bewaart tientallen stukken waaruit blijkt dat zij rente heeft uitgekeerd, weilanden heeft gepacht of verpacht, en dergelijke.

In 1556, het jaar na Daems overlijden, werd er voor Walburg een inventaris van de inboedel van de Boetselaersborg opgesteld, waarschijnlijk op aandringen van graaf Willem IV. Deze gedetailleerde lijst geeft een gevarieerd beeld van de meubels en de verdere inrichting van het huis op dat moment, inclusief kleding, sieraden, keukengerei en dergelijke.

Op 11 mei 1559 liet Walburg haar testament opmaken door Bernhart Bowman, geestelijke van het bisdom Keulen en openbaar notaris. Hierin wees zij de graaf van Bergh aan als erfgenaam. Dat was nog steeds Willem IV van den Bergh.

Niet veel later is zij overleden. De datum is niet bekend, maar het moet kort voor 11 februari 1561 zijn gebeurd. Op die dag sloten graaf Willem IV en Walburgs neef Joost Cranenvelt (die getuige was bij haar huwelijk) een overeenkomst over de erfenis van wijlen Daem van den Bergh en "diens onlangs overleden weduwe Walburg van Helmond". De overeenkomst vermeldt de voorwaarden waaronder Van Cranefeldt zijn aanspraken op de erfenis van zijn nicht afstond.

Bronnen