Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Coöperatieve Aankoop- en Verkoopvereniging Beek van de A.B.T.B.

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Geschiedenis

De Coöperatieve Aan-en Verkoopvereniging Beek van de A.B.T.B. G.A. te Beek is per notariële akte opgericht op 17 mei 1950.

De Coöperatie heeft een lange historie en heeft onder verschillende namen bestaan.

Er waren minimaal twee voorlopers, namelijk:

 • Afdeling Beek van den Aartsdiocesanen R.K. Boeren-en Tuindersbond te Arnhem
 • Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Beek G.A

Vervolgens een fusie, waarbij ontstond:

 • Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Berghland van de A.B.T.B. W.A.

de Nederlandschen Boerenbond afdeling Beek

De Maasbode van 28 juni 1896 vermeldde de afdelingen Azewijn en Beek.

De Boerenbond is opgericht in 1896, verdere gegevens over de oprichters en het bestuur ontbreken.

Afdeling Beek van den Aartsdiocesanen R.K. Boeren-en Tuindersbond te Arnhem

Be 9-CCAVV.jpg

Deze bond is per notariële akte opgericht op 4 september 1926 en ontbonden per 17 juni 1942. Per deze datum is de bond met alle activa en passiva overgegaan naar de Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Beek G.A..

In het streven naar een puur katholieke organisatie werd op initiatief van de leiders van het Aartsbisdom Utrecht in 1917 de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond ABTB opgericht.

Soort bedrijf: Handel in veevoeder, kunstmeststoffen, brandstoffen en landbouwbenodigdheden, gevestigd Beek 177.

Het bestuur in 1935

 • Loerbeek 20
 • Beek 74
 • Loerbeek 6
 • Loerbeek 36
 • Beek 71
 • Beek 104
 • Beek 208
 • Voorzitter
 • Secretaris en Zaakvoerder
 • Lid
 • Lid
 • Lid
 • Lid
 • Lid


Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Beek G.A.

Az22-CAVV.jpg

De vereniging is per notariële akte opgericht op 20 april 1942 en ontbonden per 1950 ingevolge het genomen besluit van de ledenvergadering op 1 februari 1948. Per deze datum is de vereniging overgegaan naar de Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Beek van de A.B.T.B. G.A.

Soort bedrijf:

Handel in Land- en Tuinbouwartikelen en al hetgeen daarmee verband houdende, zoals ruwvoer, voerartikelen, voerkoeken, verwerkt en/of onverwerkt granen, bakrogge, zaaigranen en zaaizaden, pootaardappelen en ander pootgoed, hooi en stroo, conseerveringsmiddelen, bestrijdingsmiddelen, chemicaliën, meststoffen, touwwerk, zakken, koe- en paarddekken, rietmatten, oliën en vetten, brandstoffen, turfstrooisel, landbouwwerktuigen en -machines, ijzerwaren en alle benoodigheden voor veeteelt, land- en tuinbouw in den ruimsten zin, etc.

Het bestuur in 1942

 • Loerbeek 36
 • Loerbeek 16
 • Beek 208
 • Beek 74
 • Voorzitter
 • Vice-voorzitter
 • lid
 • Secretaris en Zaakvoerder.

Raad van Toezicht

 • Krüs Theodorus
 • Kluitman Bartholomeus
 • Gerritsen Antonius
 • Heijnst Albertus
 • Loerbeek 6
 • Beek 71
 • Beek 74
 • Beek 104
 • Voorzitter
 • Vice-voorzitter
 • Secretaris (ook van bestuur)
 • lid

Ledenlijst 1942-1944

 • Boxem van Th.
 • Brandts E.G.J.
 • Duis H.
 • Elbers E.
 • Evers B.
 • Gaalen van G.W.
 • Gaalen van H.G.
 • Gent van W.
 • Gerritsen A.
 • Gerritsen A.A.B.
 • Gudde E.G.
 • Gudde J.F.
 • Hakvoort W.A.
 • Hansen G.F.
 • Hansen H.W.
 • Harmsen F.
 • Heebing Th.
 • Heijden v.d. H.
 • Heijnst A.
 • Heijnst E.
 • Heinst G.
 • Helmes G.
 • Hendricksen G.J.
 • Hendricksen J.H.J.
 • Hendriksen G.
 • Hendriksen Th.J.
 • Hermsen wed. G.B.
 • Hettelaar W.A.
 • Jansen F.
 • Keurntjes Ant.
 • Keurntjes J.W.
 • Keurntjes W.
 • Kluitman B.
 • Kluitman J.H.
 • Krüs B.
 • Krüs Th.
 • Beek 54
 • Beek 73
 • Beek 17
 • Beek 130
 • Loerbeek 132
 • Beek 9
 • Beek 14
 • Beek 109
 • Beek 74
 • Loerbeek 58
 • Beek 244
 • Beek 8
 • Beek 76
 • Beek 252
 • Beek 123
 • Beek 70
 • Beek 124
 • Beek 213
 • Beek 104
 • Beek 250
 • Beek 2
 • Beek 61
 • Loerbeek 16
 • Beek 35
 • Beek 122
 • Loerbeek 22
 • Beek 111
 • Beek 56
 • Beek 161
 • Beek 52
 • Beek 53
 • Loerbeek 228
 • Beek 71
 • Loerbeek 23
 • Loerbeek 36
 • Loerbeek 6
 • Leijting Ant.
 • Leuverink C.M.
 • Meurs E.
 • Meurs J.
 • Meurs J.
 • Neijenhuis H.Th.
 • Neijenhuis G.W.
 • Peters G.
 • Putman A.J.
 • Putman B.
 • Raben Th.M.
 • Roosendaal G.B.
 • Rosendaal G.
 • Schielf A.B.
 • Schriek van H.G.
 • Soeter A.
 • Soeter R.
 • Stark H.
 • Stevens G.
 • Stienissen A.
 • Tiemessen G.
 • Tiemessen G.Th.
 • Tiemessen H.J.
 • Tiemessen H.S.
 • Visser J.J.
 • Willemsen B.
 • Winkel de B
 • Winkel te H.
 • Beek 220
 • Beek 62
 • Beek 28
 • Beek 28
 • Beek 115
 • Beek 208
 • Loerbeek 50
 • Beek 57
 • Loerbeek 30
 • Loerbeek 44
 • Loerbeek 26
 • Beek 105
 • Loerbeek 13
 • Loerbeek 35
 • Beek 121
 • Beek 75
 • Beek 77
 • Beek 55
 • Beek 69
 • Beek 48
 • Loerbeek 69
 • Loerbeek 77
 • Loerbeek 20
 • Loerbeek 43
 • Beek 68
 • Beek 34
 • Beek 108
 • Loerbeek 34

[[Bestand:Boerenbond

Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Beek van de A.B.T.B. G.A.

De vereniging is per notariële akte opgericht op 17 mei 1950. In deze notariële akte staan 65 Coöperatieve Aankoop-en Verkoopverenigingen vermeld met de toevoeging van de ABTB, hoofdzakelijk met Gelderse gemeenten. Voor Bergh waren dit behalve Beek ook Azewijn, Kilder, Stokkum en Zeddam.

Soort bedrijf: Kleinhandel in granen- en mengvoeders, bestrijdingsmiddelen, kunstmeststoffen, vaste- en vloeibare brandstoffen, veevoeder, touw, klompen, gegalvaniseerde emmers, zaai- en pootgoed.

Per 1 mei 1955 was er een filiaal in Elten aan de Waterstraat 23 tot aan de teruggave van Elten op 1 augustus 1963.

Bestuur en raad van toezicht 1958 bij 40 jarig jubileum

Het bestuur in 1956

 • Loerbeek 16
 • Beek 208
 • Beek 121
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • lid

Raad van Toezicht

 • Loerbeek 6
 • Beek 252
 • Loerbeek 25
 • Voorzitter
 • lid
 • lid
Boerenbond in Beek; gesloopt in 1996

Zaakvoerder per 1953 was Wilhelmus Gerhardus Gerritsen te Beek 78a tot 15-1 1963.

Zijn opvolger als Directeur was Bernardus Hermanus Lebbink aan de Sint Jansgildestraat 16


Per 1 juli 1971 ontbonden ingevolge het genomen besluit van de ledenvergadering op 25 augustus 1970.en opgegaan in de Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Berghland van de A.B.T.B. W.A.

Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Berghland van de A.B.T.B. W.A

Az144-CAVV.jpg

De vereniging is per notariële akte opgericht op 11 mei 1971 en ontbonden per 1 januari 1977 ingevolge het genomen besluit van de ledenvergadering op 20 december 1976.

De drie bestaande Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging van Azewijn-Netterden, Beek en Dichteren-Wijnbergen werden samengevoegd in deze nieuwe Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging.

Uitgeoefend bedrijf: Maalderij en mengerij, kleinhandel in granen, meng- en veevoeders, brandstoffen, kunstmeststoffen, bestrijdingsmiddelen, ijzerwaren en gereedschap, turfstrooisel, zaai- en pootgoed, oliën en vetten, smeermiddelen.

De nieuwe hoofdvestiging kwam aan de Wijnbergseweg 105 in Doetinchem.

De drie bestaande vestigingen bleven als filiaal bestaan:

 • In Azewijn aan de Gendringseweg 4, bestond al sinds 1918
 • In Beek aan de Sint Jansgildestraat 16, bestond al sinds 1926
 • In Netterden aan de Papenkampseweg 1, bestond al sinds 1917.

Het bestuur in 1971

 • Antonius Hendrikus Maria Giesen
 • Kremer Johannes Arnoldus
 • Hoegen Carel A.J.
 • Bolder Bernardus Cornelis H.
 • Hooijman Johannes Petrus J.
 • ten Have Hendrikus Wilhelmus
 • van de Heiden Henricus Theodorus
 • Loman Wilhelmus Johannes
 • Gerritsen Theodorus Gerardus
 • Hakvoort Hendrikus Bernardus A.J.
 • Hansen Gerardus Franciscus
 • Hendricksen Gerardus Johannes
 • van Schriek Johannes Engelbertus
 • Bles Franciscus Johannes
 • Klaassen Gerardus Johannes
 • Dimmendaal Bernardus Cornelis H.
 • Kock Johannes Bernardus
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
Directeur bleef Gerhardus A.B. Tolkamp tot april 1973, zijn opvolger was Gerardus A. Aloysus.

Beeldmateriaal

De Graafschapbode 03-12-1934
De Graafschapbode 16-03-1936
De Graafschapbode 11-12-1939

Bronnen