Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Ganzendorpsche Straat

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
De Ganzendorpsche Straat op het verzamelplan van de kadastrale gemeente Zeddam uit 1822

Ganzendorpsche Straat is de oude naam van de Terborgseweg in Azewijn. De naam werd gebruikt voor in 1855 de doorgaande kronkelweg van Zeddam via Etten naar Terborg werd rechtgetrokken en van grind voorzien. Nu maakt de weg deel uit van de N335.

De doorgaande weg van Zeddam naar Terborg maakte nogal wat bochten, zodat de oude Ganzendorpsche Straat niet precies samenvalt met de huidige Terborgseweg. Komende van Zeddam eindigde de weg in een driesprong met de Klagensche Straat en de Ringelsche Straat. De Klagensche Straat is nu de Dr. Hoegenstraat, terwijl de Ringelsche Straat ter plaatse is verdwenen onder het bedrijfsterrein van de steenfabriek van Den Daas.

De doorgaande weg naar Terborg boog kort voor genoemde driesprong naar het noorden in wat nu de Langeboomsestraat is en daarna via de huidige Gerwardstraat naar de toenmalige locatie van de Ziekerbrug over de Vethuizense Wetering. Bij de aanleg van de grindweg in 1855 is de Ziekerbrug verplaatst naar zijn huidige locatie.

De Ganzendorpsche Straat lag op de grens van de kadastrale gemeente Zeddam en de kadastrale gemeente Netterden en staat genoemd op verzamelplannen van de kadastrale kaarten van deze gemeenten uit 1822, en op het minuutplan van de sectie B van Netterden en van de sectie C van Zeddam.

De ganse derpse straitt op de kaart van Bücker uit 1727

Al in tekende 1727 Theodorus Bücker de ganse derpse straitt op een van zijn kaarten in de atlas Caarte van het graafschap Berghe. De ganse derpse straitt is hier vrij recht met een haakse bocht getekend. Aangezien de atlas schematische weergaven van de bezittingen van Huis Bergh bevat, is deze rechte weg slechts een benadering van de werkelijkheid. Twijfel of het wel de Ganzendorpsche Straat is, kan er niet zijn, want de boerderij De Kemp die links staat afgebeeld heeft enkele tientallen meters ten oosten van de huidige T-splitsing Terborgseweg–Ompertsestraat gestaan. Op topografische kaarten staat ze nog tot het midden van de vorige eeuw afgebeeld.
Op andere kaarten is de Ganzendorpsche Straat (nog) niet aangetroffen. Wel komen de namen Ganzendorpsche Straat én Ganzendorp voor in de verkooplijst van Berghse onroerende goederen behorende aan vorst Karel van Hohenzollern-Sigmaringen, graaf van Bergh, die op 9, 10, 23 en 24 maart 1838 werden geveild in het gemeentehuis in 's-Heerenberg.

Twee percelen lagen aan de Ganzendorpsche straat. De kopers waren:

1. Gerrit Jan te Boekhorst, metselaar te Etten. Hij kocht in de kadastrale gemeente Netterden:

eene Weide aan het Ganzendorp, tusschen de Ganzendorpsche straat en het eigendom van H. van Gent en H. van Dillen gelegen, «de Reigersvoort» genaamd, bekend bij het kadaster sectie B, no. 4, voor 1 bunder, 18 roeden, 30 ellen.

Ganzendorp Netterden sectie B, no. 4.jpg

2. Hendrik Giesen, landbouwer te Vethuizen. Hij kocht in de kadastrale gemeente Zeddam:

een, aan de Ganzendorpsche straat, en het stuk bouwland van verkooper, de Winkel, gelegen stukje bouwland, «het Boltekempke uit Vogelzangsgoed» genaamd, uitmakende eenen driehoek, en bekend bij het kadaster sectie C, no. 473, voor 24 roeden, 90 ellen.

Ganzendorp Zeddam sectie C no. 473.jpg

De vraag rijst hoe de naam Ganzendorp moet worden opgevat. Is het een oude naam voor Klein-Azewijn?

Bronnen

  • Beeldbank Cultureelerfgoed, Kadastrale kaarten 1811-1832
  • Topotijdreis
  • Archief Huis Bergh:
    • Inventarisnummer 1594: Stukken betreffende den verkoop van onroerende goederen in alle Berghsche bezittingen, 1837, 1838. Getranscribeerd door Johan te Boekhorst en gepubliceerd op Genealogie Domein als Deel 52 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief
    • Inventarisnummer 2887: Theodorus Bückers atlas Caarte van het graafschap Berghe uit 1727, blz. 40