Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Kadastrale gemeente Zeddam

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Gemeente Zeddam.jpg

Toen het kadaster werd ingesteld, kwam er ook een kadastrale gemeente Zeddam. Deze bestond uit de secties:


Maatboek

In 1809 is er een Maatboek van het distrikt Zeddam geleegen in het arrondissement Doesburg aangelegd.

"Met No 1 begonnen aan de Brug bij de Limiet-scheiding van Genderingen, aan de zuidzijde van de Staartjes Straat; en vandaar westwaarts opgemeten door het Berger Bosch tussen de Limiet-scheiding van Netterden en den Mijlandsen dijk tot de Asselse steeg."

Met No 90 begonnen aan de Leuseweij, aan de Noordzijde van den Mijlandsen dijk, tegen de Ulfse straat & oostwaards opgemeten door den Lengelderdam en Azewijnerdam, tot aan de Plakse straat.

met No 148, Damstad genaamd, begonnen tegen het Hatjes straatje, langst hetzelve westwaarts opgemeten nevens de hoge zandgronden van Lengel en doorgemeten tussen de Limiet-scheidingen van Netterden en de stad s'Herenberg, tot aan den Bergerdijk.

met No 216, genaamd de Koppel, over Bergerdijk langs de wetering, tot aan de Lindhorstse straat

met No. 234, Overgoorsgrep, begonnen aan de zuidzijde van de nieuwe wetering, aan den oorsprong van den olden wetering welke aldaar de Limiet-scheiding van Netterden maakt, tussen deze weteringen westwaarts opgemeten tot aan derzelver samenloop.

met No 255 begonnen aan de noordzijde tegen de Limiet-scheiding van Elten en oostwaarts opgemeten tot aan de Lindhorstse straat.

met No 298 zijnde het Stokkumse Broek, begonnen in het Buurschap Stokkum en oosten westwaarts opgemeten voor het Stokkumse veld tot het Bergse Bosch.

Met No 665 zijnde het Stokkumsche Bosch tegen de Limiet-scheiding van Beek opgemeten, alle percelen van het Berger Bosch en van den Grave van den Berg.

Met No 667 begonnen in het Berger veld aan het joden kerkhof langs de Limiet-scheiding van de stad s'Herenberg tussen het Bergerbroek en het Lengelder Bosch tot aan de Laakse schaapweg.

met No 964 begonnen over den Laaksche schaapweg en vervolgens gemeten door de Seps en de Koolhorst [ Kornhorst ] tot aan de Azewijnsche straat en langs dezelve oostwaarts opgemeten tusschen de Lengelder en Azewijner dam en de Laakse straat tot aan de Meijlandschen dijk.

met No 1192, Straatmans koeweij, begonnen aan de Laaksche straat en de Meijlandsen dijk en langs dezelve oostwaarts opgemeten langs de Klaakse straat tot aan het Buurschap Klein Azewijn.

met No 1417 over de Revelse straat in de Kleine Revels begonnen dezelve zuidwaarts opgemeten tot aan de Steense brug.

met No 1450 in de grote Revels tussen de wetering en de Limiet-scheiding van Genderingen en vervolgens de Limietscheiding van Etten noordwaarts opgewerkt tot Klein Azewijn.

met No 1468 begonnen in Klein Azewijn tussen de Limietscheiding van Etten en de Revelse straat en opgenomen dat gedeelte der Revels, welk onder Klein Azewijn behoren, en vervolgens noordwaarts gemeten langs de wetering tot aan de Zieker Brug en langs den Deutekomse weg terug door het Klein Azewijnae veld neven de Kromme straat en Vethuizen tot aan de Kemp.

met No 1634 begonnen in het Vinkebroek en door hetzelve noordwaarts opgemeten tot aan de Heuvelse straat.

met No 1712 begonnen tegen de Heuvelse straat in het Braamse veld en door hetzelve zuidwaarts opgemeten tussen den Hogen weg en het Vinwijkse Broek langs de Padevoort tot aan den Laaksen schaapweg.

met No 1856 begonnen aan de westzijde van den Hogeweg tegen voornoemden schaapweg en noordwaarts opgewerkt langs het Zeddamse Bosch tot aan het Dorp Zeddam.

Met den Nagtegaals Kamp No 1986 begonnen aan de noordzijde van Zeddam tegen den Hoge weg en als voren noordwaarts opgemeten door het Buurschap Braamd langs Kilder en Wijnbergen zuidwaarts op vervolgende tot tegen Vethuizen.

met het Laaiken No 2177 begonnen onder Vethuizen tegen de Vinkenbroek vandaar zuid- en noordwaarts opgemeten langs de Deutekomseweg.

met No 2219 begonnen over den Deutekomse weg aan de Plaats van Dijker en zuidwaarts opgemeten langs gemelden weg tot aan Zieken brug en vervolgens geretourneerd nevens de wetering tot aan Wijnbergen.

met No 2261 begonnen met dat gedeelte welke van Vethuizen over de wetering leid aan ziekenbrug en tussen de wetering en de scheidinge van Etten noordwaarts opgegaan langs de kleine wetering tot dat dezelve in de grote wetering valt.

met de Walsche maat No 2311 begonnen in het Buurschap Wijnbergen tegen Vethuizen bij de wetering en vervolgens noordwaarts opogemeten langs dezelve door de Kemnade met dat gedeelte dat over de wetering leid tot aan de Limiet-scheidinge van het Ampt van Doetinchem en zo verder met 't Hogeslag No 2366 geretourneerd langs de Wijnbergen straat tot aan Braamt.

met No 2414 begonnen in de Heijslagen aan de zuidzijde tegen Braamd en met dezelve Heijslagen langs de Heide noordwaarts opgemeten tot den Sinderdijk en geretourneerd door Stroombroek tot aan de voorgenoemde Wijnbergse straat.

met de Smolders [ Melder ?] No 2489 in den hoek aan gemelde straat en de Landweg op Stroombroek noordwaarts opgemeten langs de Limietscheidinge 't Ampt van Doetinchem over den ouden Deutekomseweg met No 2551 tot aan de Haap of Limiet-scheiding van Deutichem.

met No 2577 begonnen aan het Buurschap Kilder in de Lage Hei tegen de Liiet-scheidinge van Weel en door voornoemde Hei en het Loo west en noordwaarts opgemeten tot den Eltense weg.

met No 2577 begonnen aan het Buurschap Kilder in de Lage Hei tegen de Limiet-scheidinge van Weel noordwaarts opgemeten en terug door het Kilderse veld op en neer langs den Wortelweg of scheidinge van Beek.

met No 2957 begonnen in de Kilderse Akkermalen en met dezelve opgemeten zuidwaarts tusschen de bouwlanden het Zeddamsche Bosch en eindigende aan de Molen van Zeddam.