Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Inter Nos

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Inter Nos is de naam van de gemengde zangvereniging in Stokkum.

Toen in 1965 het vijftigjarig bestaan van de parochie Stokkum werd gevierd, werd dat feest opgeluisterd door een dames-gelegenheidskoor. Aan het feest in de pastorietuin, door een groot deel van de Stokkumse bevolking meegevierd, hebben velen nog prachtige herinnering. Er werd veel gepraat, veel gefeest, veel gezongen en ook veel gedronken.

Naar aanleiding van de positieve ervaringen bij het parochiefeest werd het groepje zangeressen van het parochiefeest alras opnieuw bij elkaar geroepen. op 21 november 1966 werd het koor officieel opgericht, met als naam Inter Nos, latijn voor Onder Ons. Op de oprichtingsvergadering, belegd door pastoor Van Jaarsveld, waren ongeveer dertig dames aanwezig. Ze werden allemaal lid.

De eerste dirigent was de heer Th. Jacobs uit 's-Heerenberg. Na hem zwaaiden nog Cor ten Velde, pater Maat, mevrouw Ten Velde-Reijers en de heer Van Bergen uit Didam de dirigeerstok. Sinds 18 augustus 1980 was de heer J. Schatorjé uit Doetinchem dirigent. Organiste is mevrouw Paula van Diesen van Gooi. Inter Nos werd in 1979 versterkt met mannenstemmen. Men geeft eens per jaar een koffieconcert, op de zondag vóór de Stokkumse kermis, vroeger in zaal van 't Klaphek, na de afbraak van de zaal in 2003 in het Stokkumse gildehuis.

Kort voor Kerstmis wordt samen met de Harmonie Volharding een kerstconcert gegeven. In de beginjaren is ook een kerstoratorium ingestudeerd. Eens per jaar wordt opgetreden in het ziekenhuis of een dergelijke plaats. Inter Nos verleent ook medewerking bij kerkelijke gelegenheden.

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Laatste voorzitter was Jan Snijders. Het ledenverloop is gering. Het aantal leden blijft vrij constant op ongeveer 40 personen. Het bekende probleem van de zangvereniging in Stokkum is de vergrijzing.

Inter Nos repeteerde elke maandagavond bij 't Klaphek in de zaal van acht tot tien. De laatste jaren oefent men in het Jeugdgebouw. Tien leden zijn vanaf het begin bij Inter Nos. Het zijn Ad van Aalst, Annie Menting-Verhey, Riek Gertsen-Lammers, Leen Bod-Rutjes, Marietje Raaijman-Verstegen, Annie Kuster-Wijnands, Betsie Verstegen-Menting, en Anneke Janssen-Wijnands.

In 1991 kreeg Inter Nos het Leertrekkersleer uitgereikt.