Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Inter Nos

Uit Berghapedia
(Doorverwezen vanaf Internos)
Ga naar: navigatie, zoeken

Inter Nos was de naam van de gemengde zangvereniging in Stokkum.

Toen in 1965 het vijftigjarig bestaan van de parochie Stokkum werd gevierd, werd dat feest opgeluisterd door een dames-gelegenheidskoor. Aan het feest in de pastorietuin, door een groot deel van de Stokkumse bevolking meegevierd, hebben velen nog prachtige herinnering. Er werd veel gepraat, veel gefeest, veel gezongen en ook veel gedronken.

Naar aanleiding van de positieve ervaringen bij het parochiefeest werd het groepje zangeressen van het parochiefeest alras opnieuw bij elkaar geroepen. op 21 november 1966 werd het koor officieel opgericht, met als naam Inter Nos, latijn voor Onder Ons. Op de oprichtingsvergadering, belegd door pastoor Van Jaarsveld, waren ongeveer dertig dames aanwezig. Ze werden allemaal lid.

De eerste dirigent was de heer Th. Jacobs uit 's-Heerenberg. Na hem zwaaiden nog Cor ten Velde, pater Maat, mevrouw Ten Velde-Reijers en de heer Van Bergen uit Didam de dirigeerstok. Sinds 18 augustus 1980 was de heer J. Schatorjé uit Doetinchem dirigent. Organiste is mevrouw Paula van Diesen van Gooi. Inter Nos werd in 1979 versterkt met mannenstemmen, hierdoor kan het zijn dat er wordt aangegeven dat mannelijke leden al voor de oprichting lid waren. Men gaf eens per jaar een koffieconcert, op de zondag vóór de Stokkumse kermis, vroeger in zaal van 't Klaphek, na de afbraak van de zaal in 2003 in het Stokkumse gildehuis.

Kort voor Kerstmis werd samen met de Harmonie Volharding een kerstconcert gegeven. In de beginjaren is ook een kerstoratorium ingestudeerd. Eens per jaar werd opgetreden in het ziekenhuis of een dergelijke plaats. Inter Nos verleende ook medewerking bij kerkelijke gelegenheden.

Het dagelijks bestuur bestond uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Laatste voorzitter was Jan Snijders. Het ledenverloop was gering. Het aantal leden bleef vrij constant op ongeveer 40 personen. Het bekende probleem van de zangvereniging in Stokkum was de vergrijzing. Het zangkoor stopte op 31 december 2019, na 53 jaar actief te zijn geweest in de Stokkumse St. Suitbertusparochie. Op 23 november 2019 heeft het koor voor het laatst een woord- en communiedienst ondersteunt met haar zang. Na afloop werden diverse jubilarissen gehuldigd en hebben vele aanwezigen hun waardering en dank uitgesproken aan de koorleden.

Inter Nos repeteerde elke maandagavond bij 't Klaphek in de zaal van acht tot tien. De laatste jaren oefende men in het Jeugdgebouw. Tien leden waren vanaf het begin bij Inter Nos. Het waren Ad van Aalst, Annie Menting-Verhey, Riek Gertsen-Lammers, Leen Bod-Rutjes, Marietje Raaijman-Verstegen, Annie Kuster-Wijnands, Betsie Verstegen-Menting, en Anneke Janssen-Wijnands.

In 1991 kreeg Inter Nos het Leertrekkersleer uitgereikt.

Externe links

YouTube