Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Limbeek, Johannes Arnoldus Bernardus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Frater Hans Limbeek

Johannes Arnoldus Bernardus Limbeek, roepnaam Hans, is. Hij werd op 8 april 1938 geboren in Vinkwijk als zoon van Johannes Theodorus Limbeek en Elisabeth Josephina Schlebusch.

Hans ging in Zeddam naar een kleuterklas bij de franciscanessen op de Padevoort en bezocht daarna de jongensschool in het dorp. Na de lagere school, hij was toen twaalf jaar, ging hij naar het aartsbisschoppelijk kleinseminarie in Apeldoorn, waar zijn broer Henk al een paar jaar studeerde. Het beviel Hans echter niet in Apeldoorn, en na twee trimesters kwam hij met Pasen 1951 weer naar huis.

Zijn ouders wilden hem toch naar een goede kostschool sturen, en via een tip van een van zijn zussen kwam hij bij de fraters maristen in het Twentse Azelo terecht. Hij heeft er de mulo gedaan en is daarna ingetreden bij de fraters maristen. Deze congregatie is ontstaan uit de congregatie van de paters maristen, waartoe Antoon van Hal behoorde, de achtste en laatste pastoor van Azewijn. De fraters maristen zien de zorg voor en het onderwijs aan minder bedeelden, zwakken en vluchtelingen als hun roeping.

Hans begon zijn leven als marist met het postulaat (een proeftijd) en het noviciaat in Habay-la-Vieille in Luxemburg, waar hij van 1955 tot 1957 was. Daarna heeft hij tot 1962 de kweekschool van de fraters in Nijmegen gevolgd.

Na de kweekschool heeft hij tot het eind van de jaren zestig lesgegeven op de mulo in Azelo, die hij eerder zelf had bezocht. Daarna werd hij groepsleider op het internaat in Azelo en vanaf 1986 directeur van het internaat. In 1992 moest het internaat sluiten, omdat het Rijk de subsidie had wegbezuinigd. De exploitatie was daardoor te duur geworden.

Hans is daarna met nog enkele fraters in Hengelo (O.) gaan wonen. In de gebouwen in Azelo werd al gauw een asielzoekerscentrum ingericht, waar toen vooral vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië werden ondergebracht. Hans heeft daar, in lijn met de doelstelling van zijn congregatie, als vrijwilliger lesgegeven aan de asielzoekers. In 1993 kon de congregatie de gebouwen in Azelo verkopen aan het ministerie van Justitie. Inmiddels is het asielzoekerscentrum opgeheven.

Op 16 september 1998 had John Thoben een gesprek met Hans en zijn broer Henk op de pastorie van Joannes Vianneykerk in Deventer, waar Henk pastoor was. Een samenvatting van dit gesprek is verschenen in Old Ni-js nr. 42.

Bronnen